http://www.lrt.lt/vaikams puslapis skirtas įvairaus amžiaus vaikų pramogoms bei ugdymui.

http://www.kaveikiavaikai.lt/lt   „Ką veikia vaikai?“ – tai organizacijos „Mentor Lietuva“ sukurta mokymosi programa internete,kurios tikslas – padėti tėvams apsaugoti jaunus žmones nuo piktnaudžiavimo kvaišalais ir skatinti juos gyventi sveikai.

www.pradinukas.ku.lt

www.ikimokyklinis.lt Čia rasite įvairių specialistų atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, renginių grafikus, straipsnius vaikų ugdymo klausimais, naujausių leidinių pristatymą ir kita.

www.pkg.lt Čia pateikiamia informacija apie psichologinius tyrimus, seminarus būsimiems tėvams, teikiamos psichologo konsultacijos, brandumo mokyklai įvertinimas,  straipsniai pagalbos vaikui temomis,supažindnama su „emocijų lėlėmis“ ir kita.

www.svietimopagalba.lt Šios svetainės paskirtis skleisti informaciją mokytojams, tėvams ir mokiniams apie švietimo pagalbos teikimą, jos organizavimą, įstatyminės bazės pasikeitimus šioje srityje, padėti mokytojams, tėvams ir vaikams ieškoti kylančių problemų sprendimo būdų. Siekiant įgyvendinti šį tikslą numatyta rengti ir talpinti informacinę metodinę medžiagą įvairiais aktualiais klausimais, kylančiais ugdymo įstaigose. Šią svetainę administruoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.