Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas.

Darbo krūvis – 0,5 pareigybės. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 5,99 iki 6,64.

Darbo sutartis – terminuota nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31.

Darbo apmokėjimas: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.

Pretenduojantys į pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. birželio 10 d.

Atranka vyks 2022 m. birželio 16 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

-turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

-būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;

-būti baigus pradinio ugdymo mokytojų rengimo/pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal pradinio ugdymo programas;

-turėti mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

-mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

-turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras

-atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

-būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

-išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

-Mokėti užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis nei B1.

Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ raštinėje adresu Senamiesčio g. 8, Lazdijai arba elektroniniu paštu info@lazdijuvyturelis.lt

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ svetainėje http://mokykladarzelisvyturelis.lt/, Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 318 51052, 8 670 52347.

 

 

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – pradinio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis – 1 pareigybė. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7,99 iki 10,45.

Darbo sutartis – terminuota nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31.

Darbo apmokėjimas: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.

Pretenduojantys į pradinio ugdymo mokytojo pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. birželio 10 d.

Atranka vyks 2022 m. birželio 15 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

-turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

-būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;

-būti baigus pradinio ugdymo mokytojų rengimo/pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal pradinio ugdymo programas;

-turėti mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

-mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

-turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras

-atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

-būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

-išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

-Mokėti užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis nei B1.

Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ raštinėje adresu Senamiesčio g. 8, Lazdijai arba elektroniniu paštu info@lazdijuvyturelis.lt

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ svetainėje http://mokykladarzelisvyturelis.lt/, Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 318 51052, 8 670 52347.