Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką virėjo pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – virėjo.

Pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis –1 etatas.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 4,20 iki 4,50. Darbo apmokėjimas: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.

Darbo sutartis – neterminuota.

Virėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
  2. turėti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (privalumas);
  3. darbo patirtis ugdymo įstaigose (privalumas).

Asmuo, pretenduojantis į virėjo pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Savo privalumų, pasiekimų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes (pageidautina).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų  originalai  pateikiami  atrankos  dieną  ir  sutikrinti  grąžinami  pretendentui.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar tikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta.

Dokumentai priimami – nuo 2021 m. spalio 14 d. iki 2021 m. spalio 20 d. Atranka vyks 2021 m. spalio 21 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu info@lazdijuvyturelis.lt. Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 318 51052.