Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2023-12-31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2023 m. IV ketvr. Pareigybių skaičius (2024-03-31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2024 m. I ketvr.
Direktorius 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Ūkvedys 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Sandėlininkas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Pradinio ugdymo mokytojas 6 1827 6 2281
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) Neskelbiama Neskelbiama
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas 14 1561 15 1816
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 2 224 2 234
Logopedas 1 1726 1 1808
Psichologas 1 245 1 269
Socialinis pedagogas Neskelbiama Neskelbiama
Specialusis pedagogas 1 988 1 1087
Pailgintos dienos grupės mokytojas 3 1080 3 1188
Mokytojos padėdėja 9 1060 9 1025
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo padėjeja/mokytojo padėdėjos 10 1047 8 1020
Sekretorius Neskelbiama Neskelbiama
Informacinių technologijų specialistas 1 566 1 581
Kiemsargis 1 840 1 924
Vyriausiasis virėjas Neskelbiama Neskelbiama
Virėjas 4 860 4 898
Valytojas 3 630 3 693
Stalius – santechnikas 2 840 1 924
Vairuotojas 1 1035 1 1068
*Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 punktu.

 

Darbo apmokėjimo aprašo pakeitimas