Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2020 12 31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2020 m. Pareigybių skaičius (2021 09 30) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2021 m. III ketv.
Direktorius 1 1 2414
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1904 1
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas 0,25 0,25
Ūkvedys 1 924 1 1058
Bibliotekininkas 0,5 341 0,5 443
Sandėlininkas 1 750 1 1018
Mokytojas 8,02 1187 7,53
Užimtumo specialistas 0,4 126 0,4 177
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) 1 545 1 1496
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programas 1,6 891 3,2 1360
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programas 11,2 1375 10,89 1410
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 0,3 334 0,3 572
Logopedas 1 1060 1 1396
Psichologas 0,125 156 0,13 198
Socialinis pedagogas 1 1074 1 1411
Specialusis pedagogas 0,25 304 0,25 401
Pailgintos dienos grupės mokytojas 2,5 902 2,5 988
Auklėtojo padėjėjas 8 771 8 772
Mokytojo padėjėjas su labai didelius spec. poreikius turinčiais ugdytiniais 4,25 565 4,25 753
Sekretorius 1 880 1 1335
Informacinių technologijų specialistas 0,5 378 0,5 443
Kiemsargis 1 607 1 642
Vyriausiasis virėjas 1 786 1 909
Virėjas 2,5 567 2,5 600
Valytojas 2,75 455 2,25 482
Elektrikas 0,25 189 0,25
Stalius – santechnikas 1 607 1 642
Vairuotojas 1 739 1 743