Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2022-01-01) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. Pareigybių skaičius (2022-01-01) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.
Direktorius 1 2503,23 1 2503,23
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2324,31 1 2324,31
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas 0,25 0,25
Ūkvedys 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Bibliotekininkas 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama
Sandėlininkas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Mokytojas 8,02 7,087 1012
Užimtumo specialistas 0,4 177 0,4
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programas 1,6 1360 3,2 1532
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programas 11,2 1410 8,53 1545
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 0,3 572 0,3 440
Logopedas 1 1396 1 1541
Psichologas 0,125 198 0,125 217
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Specialusis pedagogas 0,25 401 0,25
Pailgintos dienos grupės mokytojas 2,5 988 1,5 1158
Auklėtojo padėjėjas 8 772 8 882
Mokytojo padėjėjas su spec. poreikius turinčiais ugdytiniais 2 753 4,25 567
Sekretorius 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Informacinių technologijų specialistas 0,5 443 0,5 488
Kiemsargis 1 642 1 730
Vyriausiasis virėjas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Virėjas 2,5 600 2,5 778
Valytojas 2,75 482 2,25 729
Stalius – santechnikas 1 642 1 730
Vairuotojas 1 743 1 850