Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2020 12 31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2020 m. Pareigybių skaičius (2021 06 30) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2021 m. II ketv.
Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1904 1 2402
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas 0,25 0,25
Ūkvedys 1 924 1 1058
Bibliotekininkas 0,5 341 0,5 443
Sandėlininkas 1 750 1 997
Mokytojas 8,02 1187 8,3 1511
Užimtumo specialistas 0,4 126 0,4 118
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) 1 545 1 1496
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programas 1,6 891 1,6 1449
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programas 11,2 1375 11,2 1383
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 0,3 334 0,3 399
Logopedas 1 1060 1 1065
Psichologas 0,125 156 0,13 156
Socialinis pedagogas 1 1074 1 1085
Specialusis pedagogas 0,25 304 0,25 306
Pailgintos dienos grupės mokytojas 2,5 902 2,5 1022
Auklėtojo padėjėjas 8 771 8 819
Mokytojo padėjėjas su labai didelius spec. poreikius turinčiais ugdytiniais 4,25 565 4,25 785
Sekretorius 1 880 1 1335
Informacinių technologijų specialistas 0,5 378 0,5 442
Kiemsargis 1 607 1 642
Vyriausiasis virėjas 1 786 1 890
Virėjas 2,5 567 2,5 600
Valytojas 2,75 455 2,25 482
Elektrikas 0,25 189 0,25 209
Stalius – santechnikas 1 607 1 642
Vairuotojas 1 739 1 799