Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis”
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2022 12 31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2023 m. Pareigybių skaičius (2023 04 30) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2023 m.
Direktorius 1 4008,67 1 4008,67
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2954 1 2954
Ūkvedys Neskelbiama Neskelbiama
Bibliotekininkas Neskelbiama Neskelbiama
Sandėlininkas Neskelbiama Neskelbiama
Mokytojas 0,451 419 0,669 419
Užimtumo specialistas 0,4 156 0,4 156
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) Neskelbiama Neskelbiama
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programas 3,3 1705 3,05 1705
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programas 9,9 1571 9,9 1571
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 0,584 780 0,79 780
Logopedas 1 1726 1 1726
Psichologas 1 245 1 245
Socialinis pedagogas Neskelbiama Neskelbiama
Specialusis pedagogas 0,5 988 0,5 988
Pailgintos dienos grupės mokytojas 2,5 1292 2,5 1292
Mokytojos padėdėja 7 1014 7 1014
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo padėjeja/mokytojo padėdėjos 8 1047 8 1047
Sekretorius Neskelbiama Neskelbiama
Informacinių technologijų specialistas 0,5 566 0,5 566
Kiemsargis 1 840 1 840
Vyriausiasis virėjas Neskelbiama Neskelbiama
Virėjas 2,5 910 2,5 910
Valytojas 2,25 840 2,25 840
Stalius – santechnikas 1 840 1 840
Vairuotojas 1 1092 1 1092

Darbo apmokėjimo aprašas

Darbo apmokėjimo aprašo pakeitimas