Socialinė pedagogė Laima Kelmelienė

el. paštas: laima.kelmeliene@lazdijuvyturelis.lt

Socialinio pedagogo konsultavimo laikas:

  • Pirmadienis: 8.00 – 15.42 val.
  • Antradienis: 8.00 – 15.42 val.
  • Trečiadienis: 8.00 – 15.42 val.
  • Ketvirtadienis: 8.00 – 15.42 val.
  • Penktadienis: 8.00 – 15.42 val.
  • Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30.

 

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais.

Dirba su šeima. Bendrauja su mokinio tėvais (globėjais), ieškodamas galimybių bendromis jėgomis spręsti probleminę situaciją.

Dalyvauja ilgalaikėse prevencinėse programose, siekiant ugdyti socialinius įgūdžius, propaguoti sveiką gyvenseną.

Ieško naujų moksleivių poilsio ir laisvalaikio organizavimo formų.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo lankomumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Bendradarbiauja su klasės mokytojais, VTAT, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene,  įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant  efektyvių pagalbos būdų.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

Jei vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
Jei vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
Jei vaikas bando psichotropines medžiagas ar kitaip netinkamai elgiasi;
Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones.