Administracija

 

Asta Labalaukienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. nr.    (8 318) 510 52
el. paštas labalaukiene.asta@gmail.com

Roma Miliauskienė
Ūkvedė, tel.nr. (8 318) 514 92,
el. paštas roma.miliauskiene@gmail.com


Edita Dzemydaitė

Sekretorė, tel. nr. (8 318) 514 92,

el. paštas vyturelis.darzmok@lazdijai.lt


Marius Baranauskas

Informacinių technologijų specialistas, tel.nr. (8 318) 514 92,

el. paštas marius.baranauskas@emokykla.lt