Asta Labalaukienė
Direktorė, tel. nr.  (8 318) 5 10 52
el. paštas asta.labalaukiene@lazdijuvyturelis.lt


Gintarė Stankevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
el. paštas gintare.stankeviciene@lazdijuvyturelis.lt


Roma Miliauskienė
Ūkvedė, tel. nr. (8 318) 5 10 52,
el. paštas roma.miliauskiene@lazdijuvyturelis.lt


Irma Baublienė
Sekretorė, tel. nr. (8 318) 5 10 52,
el. paštas irma.baubliene@lazdijuvyturelis.lt


Marius Baranauskas
Informacinių technologijų specialistas, tel.nr. (8 318) 5 10 52,
el. paštas marius.baranauskas@lazdijuvyturelis.lt