Administracija

 

Loreta Jurkonienė

Direktorė, tel.nr. 8 318 514 92,  el. paštas vyturelis.dm.dir@lazdijai.lt

Janė Gudžiauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

 tel.nr. 8 318 510 52,  el. paštas janina.gudziauskiene@lazdijai.lt

Roma Miliauskienė

Ūkvedė, tel.nr. 8 318 514 92, el. paštas roma.miliauskiene@gmail.com

Edita Dzemydaitė

Sekretorė, tel. nr. 8 318 514 92, el. paštas vyturelis.darzmok@lazdijai.lt

Marius Baranauskas

Informacinių technologijų specialistas, tel.nr. 8 318 514 92, el. paštas marius.baranauskas@emokykla.lt