Mokyklos-darželio himnas                                                                         Vėliavos logotipas

Čia, kur vingiuoja Lazdija,                                                       
Kur ošia senas parkas,
Žinių ir gėrio kupina
Mus mokykla kasdien sutinka.

Už lango šypsosi saulė
Ir čiulba vyturiai,
Čia mokytojos laukia,
Mus mylinčios labai.

Pried.: Mūs darželis – mokyklėlė,
Tarsi paukščių inkilėlis.
Mes linksmi, maži vaikiukai,
Čiulbame kaip vyturiukai.

Iš čia mes kylame, lyg paukščiai,
Gerųjų rankų pakylėti,
Ir skrendam į saulėtą aukštį
Dievo palaimos palytėti.

Pried.:

Tau, darželi – mokykla,
Mūsų juokas ir daina,
Tau – pavasario žiedai,
Mūs visi geri darbai!

Pried.:

Žodžiai darželio – mokyklos bendruomenės
Muzika Skaidriaus Varslausko