E-Twinning

Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas

Erasmus+ „The Lego stem laboratory“

ERASMUS+ ,,School can be fun”

ERASMUS+ „Be creative with ERASMUS“