Informacija tėvams dėl priešmokyklinio, pradinio ugdymo šeimoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgiant į Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504 nutarimu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus patvirtinta, kad Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ padės tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas)
Skaityti daugiau

Skelbiama atranka auklėtojo padėjėjo pareigoms užimti

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką auklėtojo padėjėjo pareigoms užimti Pareigybės pavadinimas – auklėtojo padėjėjas. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo apmokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198. Koeficientas nuo 4,00 iki 4,08. Pretenduojantys į auklėtojo padėjėjo pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus: Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai
Skaityti daugiau

Skelbiama atranka mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigoms užimti

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigoms užimti Pareigybės pavadinimas – mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Darbo krūvis – 1,5 etato (vienas darbuotojas – 1 etatu, kitas – 0,5 etato). Darbo apmokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198. Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo. Pretenduojantys į mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio
Skaityti daugiau