SVARBU!!!

Informuojame, kad dėl vandentiekio remonto darbų 2021-04-20 d. (antradienį) jokia ugdomoji veikla Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ nevyks. Administracija

Lazdijų rajono savivaldybė skelbia konkursą

Lazdijų rajono savivaldybė skelbia konkursą Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigoms užimti Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai – 11,7-11,81. Direktorius atlieka funkcijas, nustatytas Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigybės aprašyme, patvirtintame Lazdijų rajono savivaldybės mero 2018 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 7V-36. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam
Skaityti daugiau

„Velykų margutis“

Klanais ir klaneliais Vanduo supliuškėjo Balandis sušuko: „Velykos atėjo!“ Ir dažo margai kiaušinius. (V. Nemunėlis) Lazdijų mokyklos darželio „Vyturėlis“ pedagogės vykdo rajoninę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių bei jų pedagogų kūrybinių darbų parodą „Velykų margutis“. Parodos tikslas – puoselėti tradicijas, ugdyti supratimą apie Šv. Velykas, jų prasmę – teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą. Visos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos
Skaityti daugiau