Logopedė Rasa Levickienė

Telefonas:  +370 318 51052
El. paštas rasa.levickiene@lazdijuvyturelis.lt

Logopedo darbo laikas:

 • Pirmadienis  8.00-16.00 Pietų pertrauka 11.30-12.00
 • Antradienis  8.00-16.00 Pietų pertrauka 11.30-12.00
 • Trečiadienis 8.00-16.00 Pietų pertrauka 11.30-12.00
 • Ketvirtadienis 8.00-16.00 Pietų pertrauka 11.30-12.00

Mokyklos – darželio logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo svarbiausi uždaviniai:

 • Įveikti kalbos tarties defektus (netinkamą garsų tarimą) ir rengti pratybas kalbėjimo įgūdžiams įtvirtinti.
 • Įveikti tarties trūkumus (kuo anksčiau imsimės taisyti vaiko tarties klaidas, tuo sėkmingiau išmokysime jį taisyklingai tarti garsus).
 • Garsų tarimo klaidos atsispindi ir skaitymo bei rašymo procese: jeigu vaikas blogai taria garsus, dažniausia tas pačias klaidas daro ir rašydamas.

Logopedo funkcijos:

 • Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
 • Įveikti mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  Bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, mokiniais, bei teikti jiems metodinę pagalbą, padėti mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku.
 • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siusti į PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.