VIZIJA

  • Šiuolaikiška, saugi, atvira pokyčių kaitai ir partnerystei ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaiga, kūrybiškai ir atsakingai formuojanti kiekvienam vaikui individualius gebėjimus ir elgseną.

MISIJA

  • Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą;
    Kurti modernią, saugią ir sveiką aplinką;
    Siekti ugdymo(si) kokybės, nuolat padedant ugdytiniams tobulinti savo gebėjimus, skatinant mokinių aktyvumą, kūrybingumą, atsakingumą, bendradarbiavimą, pilietiškumą ir empatiją.
    Vertybės: saugus ir sveikas vaikas. Susitelkusi, pilietiška, besimokanti bendruomenė.
    Prioritetas: Pagarba ir tolerancija. Profesionalumas. Novatoriškumas. Sveikata. Atsakomybė. Bendradarbiavimas.