Aprašas dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Maitinimo tvarkos aprašas

Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ tvarkos aprašas