Istorija

VIZIJA

  • Moderni, saugi, atvira, veržli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti, pasirengusi ateities iššūkiams, puoselėjanti savo tapatumą Mokykla-darželis.

MISIJA

  • Teikianti kokybišką ugdymą, sudaranti sąlygas mokinių gabumams plėtoti, sveikatą stiprinanti, atvira inovacijoms Mokykla-darželis.

LAZDIJŲ  MOKYKLOS-DARŽELIO  „VYTURĖLIS“ ISTORIJA

1993 metais, reorganizavus Lazdijų  lopšelį–darželį „Vyturėlis“, nauja švietimo įstaiga buvo pavadinta Lazdijų darželiu-mokykla „Vyturėlis“. Darželiui–mokyklai vadovavo direktorė Bronė Varslauskienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui nuo darželio–mokyklos įkūrimo dirbo Janina Gudžiauskienė 1993-1994 m. m. „Vyturėlyje“ buvo 6 pradinės klasės, kuriose mokėsi 116 mokinių, 4 darželinio amžiaus vaikų grupės, kuriose buvo lavinama 80 darželiečių. Naujai susikūrusioje įstaigoje tuo metu dirbo 6 pradinių klasių mokytojos bei 8 darželio auklėtojos. 1994/95 m. m. mokykloje buvo jau 7 klasės. Jose mokėsi 126 mokiniai, veikė 4 darželinio amžiaus vaikų grupės.

Darželis–mokykla –  meninės pakraipos švietimo įstaiga, kurioje nuo pat pirmųjų dienų vyko įvairūs papildomojo ugdymo  užsiėmimai: dailės, liaudies šokių, raiškiojo skaitymo, ritminių šokių, berniukų ir mergaičių ansambliai, lėlių teatras, etnografinis ansamblis, darbščiųjų rankų, sporto būreliai. Juos lankė ne tik mokyklinio, bet ikimokyklinio amžiaus vaikai. Kadangi, susikūrus darželiui – mokyklai, pirmais metais buvo viena 4 klasė, jau 1994 metais turėjome pirmąją ketvirtokų laidą. 1995-1996 m.m. darželyje – mokykloje buvo jau 8 klasės, į mokytojų gretas įsiliejo 2 jaunos pedagogės. Mokykloje mokėsi 141 mokinys. Veikė 4 darželio grupės, kurias lankė 74 vaikai. 1995 metais muzikos mokytojo Alberto Varslausko ir darželio – mokyklos direktorės Bronės Varslauskienės iniciatyva įkurta vaikų pop grupė „Medutis“, dalyvavusi ne viename Lietuvos vaikų muzikiniame konkurse ir festivalyje, per savo gyvavimo 10 –metį išleidusi 4 audio albumus. Nuo 1997 m. mokykloje  veikė pailgintos darbo dienos grupė, kur mokiniai, prižiūrimi mokytojos, galėjo ruošti pamokas, žaisti, laukti popamokinės veiklos užsiėmimų. 2002-2003 m. m. mokykloje atidaryta priešmokyklinio ugdymo klasė, kurią lankė 11  vaikų. Mokykloje buvo 8 pradinės klasės, kuriose mokėsi 158 mokiniai ir 4 darželio grupės, kuriose lavinami 74 darželinukai bei 2 priešmokyklinės grupės kuriose ugdomi 33 vaikai.  Darželyje–mokykloje dirba 31 pedagogas. „Vyturėlyje“ kasmet vyksta daug švenčių, konkursų. Mokyklos mokiniai dalyvauja įvairiuose rajono bei respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Daugelis renginių, tokie kaip Kaziuko mugė, Advento vakaronė, Sporto šventė, Kalėdinės puokštės konkursai, tapę jau tradiciniais, suburiantys visą mokyklos bendruomenę.

2008-2009 m. m. darželyje-mokykloje buvo 8 pradinės klasės, kuriose mokėsi 170 mokinių, 4 darželio grupės, kuriose buvo lavinami 74 darželinukai bei 2 priešmokyklinės grupės kuriose buvo ugdomas 31 vaikas.  Darželyje–mokykloje dirbo 32 pedagogai.

2009-2010 mokslo metais pradinėse klasėse mokosi 152 mokiniai, lavinami 36 priešmokyklinio ir 80 ikimokyklinio amžiaus vaikai.

2013-2014 metais Lazdijų mokykloje yra  5 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, 1 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė.  Mokykla-darželis „Vyturėlis“ dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse, kuris baigėsi gegužės 28 d. Iš viso buvo gautos 143 paraiškos iš 45 savivaldybių. Mūsų įstaiga pateko tarp nugalėtojų. Todėl nuo šių metų rugsėjo 1 dienos Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ suformuota nauja ikimokyklinė mišraus amžiaus (3-5 metų) vaikų grupė su ankstyvuoju anglų kalbos ugdymu. Projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2013-2014 m. m. mokykloje-darželyje ugdomi 94 ikimokyklinio bei 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai,  7 mokyklos klasėse  mokosi 125 mokiniai.

2015-2016 metais mokykloje-darželyje mokosi 129 mokiniai, 26 priešmokyklinukai ir 118 ikimokyklinio amžiaus vaikų.