Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.


Būrelių sąrašas 2023-2024 m. m.

  • Robotikos būrelis (Vilma Čepanonienė – Asta Slančiauskienė)
  • Dailės būrelis (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė)
  • Tautinių šokių būrelis „Sukucis“ (Gitana Kolkienė)
  • Folkloro būrelis „Dzūkuciai“ (Jūratė Cibulskienė)
  • Robotikos būrelis (Asta Slančiauskienė)
  • Anglų k. būrelis (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė)

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m.m.