Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.


Būrelių sąrašas 2021-2022 m. m.

  • Robotikos būrelis (Vilma Čepanonienė, Asta Slančiauskienė)
  • Tautinių šokių būrelis „Sukucis“ (Gitana Kolkienė)
  • Folkloro būrelis „Dzūkuciai“ (Jūratė Cibulskienė)
  • Anglų kalbos būrelis „Happy Hearts“ (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė)
  • Informatikos pradžiamokslis (Rūta Kalėdienė, Aušra Tamkevičienė)

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m.