Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.


Būrelių sąrašas 2020-2021 m. m.

 • Raiškiojo skaitymo būrelis (Rūta Kalėdienė)
 • Robotikos būrelis (Vilma Čepanonienė, Asta Slančiauskienė)
 • Sporto būrelis (Ramunė Gervelienė)
 • Teatras „Vyturėlis“ (Aušra Tamkevičienė)
 • Tautinių šokių būrelis „Sukucis“ (Gitana Kolkienė)
 • Folkloro būrelis „Dzūkuciai“ (Jūratė Cibulskienė)
 • Dailės būrelis „Spalvų žaismas“ (Jūratė Baranauskienė)
 • Keramikos būrelis (Jūratė Baranauskienė)
 • Žaidžiu, dainuoju, vaidinu, kuriu (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė)
 • Dailės būrelis „Pieškime linksmai“ (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė)
 • Dainavimo būrelis „Čik čirik“ (Asta Slančiauskienė)
 • Berniukų choras (Asta Slančiauskienė)