Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.


Būrelių sąrašas 2022-2023 m. m.

  • Pasakų pasaulyje (Rūta Kalėdienė)
  • Robotikos būrelis (Vilma Čepanonienė)
  • Dailės būrelis (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė)
  • Informatika (Aušra Tamkevičienė)
  • Būrelis „Žaidžiu ir skaičiuoju“ (Gitana Kolkienė)
  • Folkloro būrelis „Dzūkuciai“ (Jūratė Cibulskienė)
  • Informatika (Vilma Čepanonienė)
  • Aerobika (Žaneta Valiulytė)
  • Sporto būrelis (Žaneta Valiulytė)

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.