Projektas „Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“

Naujienlaiškis 2021 m. gegužės 11 d. Nr. 3

Įvyko pirmasis neformalaus užsienio kalbų užsiėmimas naujai įrengtoje užsienio kalbų laboratorijoje, kurioje įdiegta interaktyvioji edukacinė platforma Robotel Smartclass+. Tai – pirmoji pasaulyje kalbų mokymosi sistema, sujungusi technologijas ir profesionalų paruoštą interaktyvųjį edukacinį turinį. Naujovę išbandžiusių mokinių emocijos liejosi per kraštus. Vaikams labai patiko interaktyvios  ir dinamiškos užduotys, galimybė bendrauti, patiems įsivertinti savo kalbėjimo lygį, tobulinti anglų kalbos žinias. Tikimės, kad sugrįžus į mokyklas, galėsime pilnai įveiklinti  užsienio kalbų laboratoriją ir naują mokymo metodą išbandys visi gimnazijos mokiniai.     

Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama 554 723,33 Eur., partnerių lėšos 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2020-03-02-2021-06-01.

Šį naujienlaiškį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis dokumentas atspindi Europos Sąjungos poziciją.

#latvialithuaniabelarus #lvltby #Euinmyregion