Lauko edukacinės erdvės suteikia galimybes prasmingai ir įdomiai leisti laiką gamtoje. Jos traukia eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti, pažinti ir atrasti, suvokti, pamilti gamtą, pajausti glaudų ryšį tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos. Atsižvelgdami į šiuos kriterijus, įrengėme naujas lauko edukacines erdves. Jau turime įsirengę 2 pojūčių takus, kuriems įrengti beveik nereikia didelių resursų. Tereikia smėlio, kankorėžių, žvyro, akmenukų, ar kitų pigių medžiagų, o ugdomoji vertė didžiulė.

Meninę, muzikinę veiklą taip pat perkėlėme į lauką, įkūrėme muzikinę erdvę. Bendraujant su pedagogais aiškėja, kad šias erdves vaikai mėgsta, nuolat į jas užsuka.

Mokyklos kieme įrengta bibliotekėlė, puiki erdvė mokantis gimtosios ar užsienio kalbų, šalia įvairių rūšių medžiai, krūmai, obelys, kriaušės.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams įrengėme karstyklę, lavinti lipimo, šliaužimo įgūdžius. Tėvelių dėka praturtintos grupių lauko aikštelės: iš medžio pagaminti  inkilėliai, garvežio vagonai, kurie pasipuošė spalvotais paveikslėliais, o juose visą vasarą žydės gėlės. O kur dar gėlynai, magnolijų alėja, rožynas, baltažiedės sakuros. Visos šios sukurtos edukacinės erdvės buvo palankiai įvertintos savivaldybės lygiu. Su nekantrumu laukiame respublikinės apžiūros komisijos vizito ir įvertinimo.

Visuomet džiaugiamės ir dėkojame tėveliams bei darbuotojams už jų  iniciatyvas ir idėjas turtinant mokyklos–darželio aplinką įvairiomis priemonėmis, įrengiant naujas edukacines erdves (erdves, kurias būtų galima panaudoti visais metų laikais). Glaudus bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas – tai galinga varomoji jėga, vedanti link įdomaus ir kokybiško mūsų vaikų ugdymo(si).