Tarptautinis projektas „Atverkime langus į pasaulį“

Nuo 2004 metų Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ dalyvauja tarptautiniame projekte „Atverkime langus į pasaulį“, kuris vykdomas  pagal sudarytą Lazdijų mokyklos – darželio „Vyturėlis“, Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ ir Lenkijos Respublikos Seinų darželio Nr.1 bendradarbiavimo sutartį ir planą.

Projekto veiklos sritys:

1. Draugiškas įstaigų bendradarbiavimas ir savo regiono populiarinimas.

2. Integracinių susitikimų, sportinių renginių, dainų festivalių grafikų sudarymas.

3. Žinių praturtinimas apie savo regioną ir pasikeitimas patirtimi su projekto partneriais.

4. Įvairiapusiški kultūriniai mainai (savo miesto ir kitos šalies regiono gilesnis pažinimas, įvairių švenčių proga sveikinimų, piešinių, nuotraukų siuntimas, bendravimas internetu).