Solidarumo bėgimas

Jau šešti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Į šį bėgimą jungiasi šimtai Lietuvos mokyklų ir darželių, o solidarumo kilometrus bėga dešimtys tūkstančių Lietuvos vaikų. Jau treti metai šiame bėgime dalyvaus ir mūsų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą, solidarumą bei padėti Lietuvos ir pasaulio vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikams su negale Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose pagelbėti įsigyjant reikiamą medicininę įrangą.

Solidarumo bėgimo metu bus renkama parama vaikams, kuriems reikia pagalbos. Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų suras žmonių, kurie pagal galimybes skirtų laisvai pasirinktą sumą už mokinio dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šią paramą bėgimo dalyviai perduos savo mokytojui, klasės mokytojas atiduos už Solidarumo bėgimo organizavimą atsakingam mokytojui, o šis paramą perduos organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per artimiausią Lietuvos pašto skyrių.

Solidarumo bėgimo renginys Lazdijų mokykloje – darželyje “Vyturėlis” vyks rugsėjo 25 dieną 11 val. miesto parke.

Bėgime gali dalyvauti ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai, broliai, sesės bei kiti mūsų mokyklos-darželio “Vyturėlis” bendruomenės nariai. Kviečiame ieškoti rėmėjų, dalyvauti bėgime ir gauti pačią nuostabiausią padėką — mūsų pastangų dėka bus suteikta pagalba vaikams. 

Už Solidarumo bėgimą atsakinga mokytoja Gitana Kolkienė