Solidarumo bėgimas

Jau penkti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Į šį bėgimą jungiasi šimtai Lietuvos mokyklų ir darželių, o solidarumo kilometrus bėga dešimtys tūkstančių Lietuvos vaikų. Bėgimą globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jau antri metai šiame bėgime dalyvaus ir mūsų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą bei padėti Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti.

Solidarumo bėgimo metu bus renkama parama vaikams, kuriems reikia pagalbos. Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų suras žmonių, kurie pagal galimybes skirtų laisvai pasirinktą sumą už mokinio dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šią paramą bėgimo dalyviai perduos savo mokytojui. Kiekvienas Solidarumo bėgime dalyvavusios klasės mokytojas turės specialų voką, į kurį bus renkama klasės bėgikų surinkta parama vaikams. Šie vokai bus perduodami už Solidarumo bėgimo organizavimą atsakingam mokytojui, o šis paramą perduos organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per artimiausią Lietuvos pašto skyrių.

    Solidarumo bėgimo renginys Lazdijų mokykloje – darželyje „Vyturėlis” vyks spalio 3 dieną 12 val. miesto parke.

      Bėgime gali dalyvauti ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai, broliai, sesės bei kiti mūsų mokyklos-darželio “Vyturėlis” bendruomenės nariai. Kviečiame ieškoti rėmėjų, dalyvauti bėgime ir gauti pačią nuostabiausią padėką — mūsų pastangų dėka bus suteikta pagalba vaikams. 

Už Solidarumo bėgimą atsakinga mokytoja Gitana Kolkienė