Seminaras mokykloje- darželyje „Vyturėlis“

Mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ vasario 14 dieną vyko seminaras „Projektinės veiklos įtaka vaiko kompetencijų ugdymui“. Seminare dalyvavo rajono pedagogai, dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, taip pat svečiai iš Seinų darželio Nr. 1 ir Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“, Lazdijų rajono švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Asta Zablackienė, Lazdijų švietimo centro metodininkė Edita Gudišauskienė. Seminaro metu dalyviai stebėjo atvirą etninės kultūros veiklą „Šiaudais dengta trobelė“, kurią vedė vyresnioji muzikos mokytoja Asta Slančiauskienė. Veikloje dalyvavo 4-7 metų amžiaus vaikai, auklėtojos, tėvai. Skambėjo liaudies dainos, vaikai supažindinti su sviesto mušimu, mezgimu, vilnų vėlimu. Bendradarbiaujant su tėveliais buvo surengta karpinių paroda, kuri puošė aplinką veiklos metu. Rajono pedagogai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su atnaujintomis ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių aplinkomis.

Seminaro metu pranešimus skaitė direktorė Loreta Jurkonienė apie  projektinės veiklos įtaką vaiko kompetencijų ugdymui, direktorės pavaduotoja ugdymui Astutė Stankevičienė pristatė tarptautinį projektą „Atverkime langus į pasaulį“.

Seminaro metu pasidalinta gerąja darbo patirtimi. Svečiai apdovanoti vaistažolių maišeliais ir gera nuotaika – apsauga nuo siaučiančių virusų.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Rasa Sukackienė