Renginių planas

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2016 m. vasario 10 d.      įsakymu V1-16

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ RENGINIŲ PLANAS 2016 M.

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Renginio organizavimo vieta Data Atsakingas

asmuo

1. Rajoninis kalėdinių giesmių festivalis Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia 2016 m.

sausio 15 d.

Eglė Malinauskienė

Asta Slančiauskienė

2. Atvira anglų k. pamoka 3 klasei „Stipriųjų veiksmažodžių naudojimas klausiamuosiuose sakiniuose“ Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija 2016 m. sausio mėn. Ilona Akromienė,

Rasa Kardokienė

3. Tėvų susirinkimai apie alkoholio, rūkymo, narkotikų žalą Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. sausio-kovo mėn. 1-4 klasės mokytojos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Stendiniai pranešimai apie rūkymo, alkoholio žalą. Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. sausio-balandžio mėn. Jadvyga Jarmalienė
 5. Lankstinukai, atmintinės mokiniams apie alkoholio ir rūkymo žalą Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. sausio- gegužės mėn. Jadvyga Jarmalienė
6. Diskusijos, klasės vadovo valandėlės apie alkoholio ir rūkymo žalą jaunam organizmui Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. sausio- gegužės mėn. Jadvyga Jarmalienė,

Laima Kelmelienė

7. Kino filmų apie alkoholio ir rūkymo žalą stebėjimas ir aptarimas. Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. sausio- gegužės mėn. 1-4 klasės mokytojos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8. Rytmetis ir paroda „Lietuvos šalelėj skamba mūs dainelės“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. vasario 15 d. Audronė Piličiauskienė, Gitana Marcinauskienė
9. Etninės kultūros pramoga „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. vasario 9 d. Asta Slančiauskienė
10. Piešinių ir atvirukų paroda „Sveikadienis“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. vasario mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos
11. Smalsučių diena

„ Matematikos ekspertai“

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m.

kovo 18 d.

Rūta Kalėdienė
12. Dailės, darbelių ir karpinių paroda Margučių pintinėlė“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. kovo 24-31 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos
13. Klasėse mokiniai kuria, piešia plakatus ir pristato tėvams susirinkimų metu, rengiamos mokinių sukurtų plakatų parodos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m.

kovo mėn.

Ala Dumbliauskienė,

1-4 klasės mokytojos

14. Šviečiamojo užsiėmimo – paskaitos tėvams  vaikų ugdymo tema organizavimas Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. balandžio mėn. Mokyklos-darželio taryba
15. Projektinė veikla 2 klasėje „Mama- gražiausias žodis žemėje“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. balandžio- gegužės mėn. Rūta Kalėdienė
16. Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. balandžio 7 d. Rūta Kalėdienė
17. Sveikinimas mamytėms „Ačiū, miela mama, kad esi“ Lazdijų mokykla darželis „Vyturėlis“ 2016 m. balandžio

29 d.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos
18. Projektas „Zipio draugai“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. Rasa Sukackienė
19. Prevencinės programos  rūkymo ir alkoholio vartojimo  problemoms spręsti Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. spalio-lapkričio mėn. Laima Kelmelienė
20. Lapkričio 19– oji– Tarptautinė nerūkymo diena Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. lapkričio

19 d.

Jadvyga Jarmalienė
21. Projektas „Olimpinė karta“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016m. gegužės- lapkričio mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos
22. Projektas „Futboliukas“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. Rasa Sukackienė
23. Projektas „Sveikatiada“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. Audronė Piličiauskienė, Rasa Sukackienė
24. Sporto šventė Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis 2016 m. gegužės 27 d Diana Pupininkienė
25. Projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. Asta Azlauskienė,

Jurgita Burbienė, Nijolė Margelytė

26. Atvira veikla-koncertas „Vaikystės takeliu“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gegužės mėn. Asta Slančiauskienė
27. Paskutinio skambučio šventė Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gegužės mėn. Vilma Čepanonienė
28. Akcija „Gegužės 31– oji– Pasaulinė diena be tabako Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gegužės mėn. Jadvyga Jarmalienė, Laima Kelmelienė
29. Šventinė popietė „Iš pasakos į mokslo šalį“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gegužės mėn. Rasa Sukackienė, Odeta Jaciunskienė, Asta Slančiauskienė
30. Viktorina „Visi vaikučiai žino, kur gyvena vitaminai“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gegužės mėn. Rasa Sukackienė, Asta Azlauskienė
31. Respublikinė konferencija „Senolių skrynią atvėrus 2016“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. lapkričio

25 d.

Jūratė Cibulskienė,

Gitana Kolkienė

32. Mokyklos-darželio 40-mečio jubiliejinė šventė Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gegužės mėn. Loreta Jurkonienė
33. Susitikimas su BMT tinkliuko partneriais. Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. birželio mėn. Janė Gudžiauskienė
34. Šventinė popietė „Ei, rugsėji, kviesk vaikus“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. rugsėjo 1 d. Ramunė Žukauskienė, Rasa Karsokienė, Asta Slančiauskienė
35. Rugsėjo 1-osios šventė Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. rugsėjo 1 d. Rūta Kalėdienė
36. Respublikinė konferencija „Senolių skrynią atvėrus 2016“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. lapkričio

25 d.

Jūratė Cibulskienė,

Gitana Kolkienė

37. Bendra ugdomoji veikla 4 klasės ir priešmokyklinės grupės“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gruodžio mėn. Jūratė Cibulskienė
38. Kalėdinės popietės „Stebuklai keliauja Kalėdų pėdomis“ Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 2016 m. gruodžio mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos
39. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių paroda-konkursas „Žiemos puokštė“. Lazdijų rajono savivaldybės

II aukšto fojė

2016 m.

gruodžio

14 d.

Jūratė Norkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                          Janė Gudžiauskienė

 

  PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2016 m. vasario 23 d.

Įsakymu Nr. V1-19

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

RENGINIŲ PLANAS  2016 M.

„VASARIS – SVEIKOS GYVENSENOS MĖNUO“

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Data Atsakingas asmuo
1. Mankšta „Judėk lengvai, gyvenk linksmai“. 1a, 1b klasėms:

2016-02-25 10.05 val., salėje,

2-3 klasėms:

2016-02-25 10.35 val., salėje,

4a, 4b klasėms:

2016-02-25 10.35 val., salėje.

Gitana Kolkienė

 

Jūratė Cibulskienė

 

Diana Pupininkienė

2. Sveiko maisto diena. 1-4 klasėse

2016-02-26 10.35 val.

1-4 klasės mokytojos
3. Paskaitėlė

,,Asmens higiena“.

2016-02-23

1-2 klasių pailgintos dienos grupėje.

Asta Labalaukienė
4. Dantukų abėcėlė

(stomatologo pamokymai).

2016-02-23

1-2 klasių pailgintos dienos grupėje.

Asta Labalaukienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                Janė Gudžiauskienė

 

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2016 m. vasario 23 d.

Įsakymu Nr. V1-18

 

PILIETINĖS AKCIJOS, SKIRTOS BIBLIOTEKŲ METAMS RENGINIŲ PLANAS „MANO NUVEIKTI DARBAI BIBLIOTEKOJE“

Eil.

Nr.

 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas asmuo
1. Naujų knygų pristatymo renginiai, organizuojami su Lazdijų rajono viešosios bibliotekos vaikų skyriumi. 2016 m.

vasario-spalio mėn.

Janė Gudžiauskienė
2. Garsinis knygų skaitymas po 45 min., vieną kartą per savaitę. 2016 m.

kovo mėn.

Klasių mokytojos ir grupių auklėtojos
3. Atvirukų, skirtukų knygai, paroda tautine tematika. 2016 m.

kovo 10 d.

Klasių mokytojos ir grupių auklėtojos
4. Pilietinė iniciatyva

„Sutvarkyk biblioteką“.

2016 m.

kovo mėn.

Laima Kelmelienė,

Asta Labalaukienė

5. Pilietinė iniciatyva

„Tvarkome, gydome senas knygas“

2016 m.

kovo mėn.

Jūratė Norkevičienė
6 Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite

1-2 klasių mokiniams.

2016 m.

balandžio mėn.

Janė Gudžiauskienė
7. Protų mūšis, susijęs su rašytojų kūryba, 3-4 klasių mokiniams. 2016 m.

balandžio mėn.

Janė Gudžiauskienė
8. Vaikų surinktų kolekcijų paroda

(pašto ženklų, atvirukų, žaisliukų ir kt.).

2016 m. rugsėjo mėn. Klasių mokytojos ir grupių auklėtojos
9 Patikusios knygos ar su gyvenamąja vietove susijusios istorijos iliustracijų konkursas 2016 m.

spalio mėn.

Laima  Kelmelienė

Janė Gudžiauskienė

10. Bibliotekos lankytojams už perskaitytą knygą dovanojamas lipdukas. Renginys „Jie skaito daugiausiai“, kurio metu  apdovanojami daugiausiai lipdukų surinkę vaikai. 2016 m.

gegužės mėn.

Laima  Kelmelienė

Janė Gudžiauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                               Janė Gudžiauskienė