Projekto aprašymas ir skelbimas

Nuo 2020 m. kovo 1 d. Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ bus pradėtas įgyvendinti 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Strengthening social inclusion through technology, communication and cross border cooperation“ (projekto Nr. ENI-LLB-2-308).

Projekto pareiškėjas yra Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija. Projekto partneriai -Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ bei 2 Gardino miesto  (Baltarusijos respublika) gimnazijos ir 1 Gardino rajono mokykla.

Projekto metu bus įgyvendinamos bendradarbiavimo veiklos bei visose mokyklose bus įrengti užsienio kalbų kabinetai bei robotikos klasės. Mūsų mokykloje-darželyje bus atliekami dviejų klasių remonto darbai.

Projektas pradedamas įgyvendinti 2020 m. kovo 1 d. Projekto trukmė 15 mėn.

Mūsų mokykloje-darželyje sėkmingam projektui įgyvendinti yra numatytas įdarbinti  projekto koordinatorius bei buhalteris.

Norintys dirbti projekte projekto koordinatoriumi iki 2020 m. sausio 16 d. 15 val. kviečiu kreiptis į Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ direktorę Loreta Jurkonienę el. paštu loreta.jurkoniene@gmail.com

Projekto koordinatoriaus funkcijos:

  1. Sėkmingas projekto įgyvendinimas.
  2. Projekto ataskaitų rengimas anglų kalba bei jų teikimas projekto pareiškėjui (Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija).
  3. Projekto veiklų planavimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
  4. Bendradarbiavimas su projekto partneriais (lietuvių, anglų, ir rusų kalbos).

Lauksiu pasiūlymų.

Pagarbiai,

Direktorė Loreta Jurkonienė