Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“,

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.