Pasidžiaugę broliukų ir sesučių draugija atostogų metu,  jungėmės į socialinio emocinio  projekto “Liečiu-jaučiu Tave-2” 6 savaitės relaksacines veiklas, Atlikdami masažo judesius “Vabaliukų” dainelę “dainavome” draugui ant nugaros. Džiugių emocijų sukėlė ropinėjančių  vabaliukų piešimas. Ši tikslingai parinkta užduotis prisidėjo prie vaikučių  taktilinių, girdimojo bei erdvinio suvokimo įgūdžių lavinimo, kurie reikalingi prasmingam žaidimui  ir sėkmingam mokymuisi.

Specialioji pedagogė Edita Stanulienė