Švietimo įstatyme nustatyta, kad į 1-ąją klasę privalo ateiti tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukaks septyneri. Vadinasi, jeigu vaikui rugsėjo 1-ąją dar nebus sukakę septynerių, o savo septintojo gimtadienio jis sulauks metų pabaigoje, jis vis tiek privalo pradėti lankyti mokyklą. Tėvų pareiga – išleisti septynmetį vaiką į 1-ąją klasę ir taip užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Jeigu septynmetis vaikas neišleidžiamas į pirmąją klasę, tėvams yra taikoma administracinė atsakomybė.

Tačiau tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems specialistai yra nustatę, jog reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ir sveikatą tausojantis dienos režimas, gali prašyti, kad ugdymas pagal vaiko poreikiams pritaikytą programą (pradinio ir priešmokyklinio ugdymo) būtų vykdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turinčioje reikalingus specialistus. Ar vaikui tikrai reikia tokios pagalbos, nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ir sveikatos priežiūros įstaiga. Tokiu atveju turi būti pasirašyta vienerių metų trukmės trišalė mokymosi sutartis tarp tėvų, darželio ir steigėjo priskirtos bendrojo ugdymo mokyklos.
Tėvų pageidavimu, vaikas gali pradėti lankyti mokyklą ir nuo šešerių, jei yra pakankamai subrendęs. Vaiko branda yra nustatoma savivaldybės pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Tėvai gali pasirinkti, kada jie kreipsis į tarnybą dėl vaiko brandumo įvertinimo. Galima kreiptis prieš leidžiant penkiametį į priešmokyklinę grupę arba prieš leidžiant šešiametį į pirmąją klasę.

Medžiaga paimta iš http://www.smm.lt