Mokytojai

 Pradinių klasių mokytojos

Gitana Kolkienė gitana.kolkiene@emokykla.lt

Jūratė Cibulskienė jurate.cibulskiene@emokykla.lt

Aušra Tamkevičienė

Rūta Kalėdienė ruta.kalediene@emokykla.lt

Ramunė Gervelienė ramune.gerveliene@emokykla.lt

Vilma Čepanonienė vilma.cepanoniene@emokykla.lt

Anglų kalbos mokytojos

Rasa Kardokienė rasakard@gmail.com

Virginija Krokininkaitė-Jarutienė

Tikybos mokytoja

Ona Stankevičienė staniutes@gmail.com