Sausio mėnesio trečiąjį sekmadienį yra minima Pasaulinė sniego diena. Mūsų įstaigos ugdytinius šią dieną minėti pakvietė du besmegeniai, kurie dar ir popierinių sniego gniūžčių vaikams atgabeno. Nors tikro sniego buvo labai mažai, vis tiek smagiai leidome laiką įstaigos kieme. Kartu su linksmaisiais besmegeniais mes mankštinomės, šokome linksmus šokius, atlikome įdomias sporto užduotis, dalyvavome smagiose estafetėse. Judrus rytmetys baigėsi smagiu pasimėtymu popierinėmis sniego gniūžtėmis. Vaikams labai patiko toks ,,sniego mūšis“. Jis buvo toks pat smagus, kaip ir pasimėtymas tikru sniegu. Už aktyvų dalyvavimą vaikai buvo apdovanoti dalyvių medaliais. Atsisveikindami besmegeniai vaikučiams pažadėjo, kad tikro sniego dar tikrai bus.