Pamokų tvarkaraštis

Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ mokinių mokymo plaukti programos vykdymo keičiasi 3-4 klasių pamokų tvarkaraštis. Direktoriaus įsakymas.

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. VYTV1-26

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Nuo 2018-04-16 iki 2018-04-30

 

3a 3b 4 3a 3b 4
Pirmadienis

04-16

1. Anglų k

2. Lietuvių k

3 Anglų k.

4. Matematika

5 Matematika.

6. Muzika

 

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Matematika

5. Dailė ir techn

6. Muzika

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Pirmadienis.

04-23

1 Tautiniai šokiai

2. Tautiniai šok.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult.

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir techn.

6. Muzika

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Antradienis

04-17

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4.Tikyba

5. Tikyba

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Matematika

5. Dailė ir tech.

Antradienis

04-24

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Sporto būrelis

2. Klasės val.

3. Kūno kultūra

4. Kūno kultūra

5. Kūno kultūra

1. Žinai žodį-rasi kelią (nef. šv.)

2. Klasės val.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

 

Trečiadienis

04-18

1. Anglų k..

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

5 Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Anglų k .

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

 

Trečiadienis

04-25

1 Tautiniai šokiai

2. Tautiniai šok.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Matematika.

4 Lietuvių k.

5. Anglų k .

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

Ketvirtadienis 04-19 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech.

5. Dailė ir tech.

Ketvirtadienis

04-26

1.     Matematika

2.     Lietuvių k.

3.     Lietuvių k.

4.     Matematika

5.     Pasaulio paž.

1.     Matematika

2.     Lietuvių k.

3.     Lietuvių k.

4.     Pasaulio paž.

5.     Pasaulio paž.

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Dailė ir tech.

 

Penktadienis

04-20

 

 

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

5 Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

 

Penktadienis

04-27

1      Matematika

2.     Lietuvių k

3.     Lietuvių k.

4.     Dailė ir tech.

5.     Lietuvių k. konsl.

1.     Matematika

2.     Lietuvių k.

3.     Lietuvių k.

4.     Dailė ir tech.

5.     Muzika

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Dailė ir tech.

5. Dailė ir tech.

 

Pirmadienis

04-30

1. Tautiniai šokiai

2. Tautiniai šokiai

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

1.     Lietuvių k.

2.     Anglų k.

3.     Matematika

4.     Dailė ir tech.

5.     Tikyba

 

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3 .Lietuvių k.

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Nuo 2018-05-02 iki 2018-05-25

 

3a 3b 4 3a 3b 4
Pirmadienis

05-07

1. Anglų k.

2. Matematika

3 Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

6. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Tikyba

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Pirmadienis.

05-14

1 Anglų k.

2. Matematika

3 Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

6. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Kūno kult.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Antradienis

05-08

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

6. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Tikyba

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir tech.

Antradienis

05-15

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Sporto būrelis

2. Klasės val.

3. Kūno kultūra

4. Kūno kultūra

5. Kūno kultūra

1. Žinai žodį-rasi kelią (nef. šv.)

2. Klasės val.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult.

Trečiadienis

05-02

1. Tautiniai šokiai

2. Tautiniai šok.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Anglų k

5. Anglų k .

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

 

Trečiadienis

05-09

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Anglų k.

5. Anglų k.

1. Sporto būrelis

2. Klasės val.

3. Kūno kultūra

4. Kūno kultūra

5. Kūno kultūra

1.Žinai žodį-rasi kelią (nef. šv.)

2. Klasės val.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult..

Ketvirtadienis

05-03

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio paž

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Dailė ir tech.

Ketvirtadienis

05-10

1. Tautiniai šokiai

2. Tautiniai šok.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

 

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech.

Penktadienis

05-04

 

 

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

5. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Muzika

Penktadienis

05-11

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k

4. Matematika.

5. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k.

4. Muzika

Pirmadienis

05-21

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3 Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Matematika

6. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5 Muzika

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Pirmadienis

05-28

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Kūno kult.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Antradienis

05-22

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Tikyba

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir tech

5. Anglų k.

Antradienis

05-29

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Tikyba

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir tech.

Trečiadienis

05-16

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Anglų k.

5. Lietuvių k

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Matematika

4 Muzika

5. Anglų k .

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Matematika

5. Muzika

 

Trečiadienis

05-23

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Anglų k.

5 Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Anglų k.

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

 

Ketvirtaddienis

05-17

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

1. Sporto būrelis

2. Klasės val.

3. Kūno kultūra

4. Kūno kultūra

5. Kūno kultūra

1. Žinai žodį-rasi kelią (nef. šv.)

2. Klasės val.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

 

Ketvirtadienis

05-24

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio paž.

 

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

M  4. Matematika

4. Dailė ir tech.

Penktadienis

05-18

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Sporto būrelis

2. Klasės val.

3. Kūno kultūra

4. Kūno kultūra

5. Kūno kultūra

1. Žinai žodį-rasi kelią (nef. šv.)

2. Klasės val.

3. Kūno kult.

4. Kūno kult.

5. Kūno kult

Penktadienis

05-25

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

 

 

 

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2018 m. vasario 5 d.

įsakymu Nr.VYTV1-6

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2017-2018 M.M.

1a 1b 2 3a 3b 4
Pirmadienis 1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Kūno kultūra

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Dailė ir techn.

4. Muzika

5. Anglų k.

1 Lietuvių k..

2. Matematika

3 Anglų k.

4. Kūno kult. (šok.)

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Kūno kult.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

 

Antradienis 1. Lietuvių k.

2.Tikyba

3. Matematika

4. Dailė ir technol.

5. Muzika

1. Tikyba

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kult.

5. Dailė ir technol.

 

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Tikyba

4. Pasaulio paž.

5. Kūno kult.

 

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Tikyba

 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kult.

5. Dailė ir tech.

Trečiadienis 1. Matematika

2. Kūno kult. (šok.)

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Kūno k.(šok.)

5. Muzika

 

1. Matematika

2. Anglų k

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Anglų k.

5 Kūno kult. (šok.)

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Kūno kult.

4 Muzika

5. Anglų k .

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Kūno kult. (šok.)

5. Muzika

Ketvirtadienis 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Kūno kult.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Kūno kult.

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Kūno kult.

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech.

Penktadienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Kūno kultūra

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k

3. Dailė ir technol.

4. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k

3. Matematika.

4. Muzika.

5. Kūno k.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Kūno kult.