Pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2019 m. kovo 27 d.

Įsakymu Nr. VYTV1-38

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2018-2019 m. m.

1 2a 2b 3 4a 4b
Pirmadienis 1. Lietuvių k

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kultūra

5. Kūno kultūra

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k

4. Anglų k

5. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Kūno kultūra

1. Anglų k

2. Kūno kultūra

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Muzika

1. Kūno kultūra

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

 

1. Kūno kultūra

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Anglų k.

Antradienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

 

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

 

1. Lietuvių k.

2 Tikyba

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Tikyba

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir techn.

 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

  1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Tikyba

Trečiadienis 1. Tikyba

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kultūra.

5. Dailė ir techn.

1. Anglų k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kultūra

5. Anglų k.

1. Lietuvių k

2. Kūno kultūra

3. Anglų k.

4. Muzika

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Kūno kultūra

4. Anglų k.

5. Muzika

Ketvirtadienis 1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Kūno kultūra

4. Kūno kultūra

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Kūno kultūra

4. Dailė ir techn.

5. Muzika

1. Matematika

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Kūno kultūra

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

1. Kūno kultūra

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

Penktadienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž

4. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Dailė ir techn.