Pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11  d.

Įsakymu Nr. VYTV1-111

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 m. m.

1a 1b 2 3a 3b 4
Pirmadienis 1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Fizinis ugdymas

5. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Fizinis ugdymas

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Anglų kalba

1. Matematika

2. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

 

1. Fizinis ugdymas

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k

5. Pasaulio paž..

Antradienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Matematika

 

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Muzika

1. Anglų k.

2. Tikyba

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Tikyba

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Tikyba

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

Trečiadienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis ugdymas

4. Fizinis ugdymas

5. Muzika

1. Lietuvių k

2. Pasaulio paž.

3. Matematika

4. Lietuvių k.

 

1. Fizinis ugdymas

2. Fizinis ugdymas

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir techn.

4. Fizinis ugdymas

 

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Matematika

4. Muzika

Ketvirtadienis 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Fizinis ugdymas

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Matematika

2. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1.  1. Fizinis ugdymas

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Dailė ir techn.

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Fizinis ugdymas

5. Fizinis ugdymas

Penktadienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Anglų k.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Muzika

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

5. Anglų k