Pamokų tvarkaraštis

 

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio

„Vyturėlis“ direktoriaus

2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu

Nr. V1-51

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2017-2018 m. m.

 

1a 1b 2 3a 3b 4
Pirmadienis 1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Kūno kultūra

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Dailė ir techn.

4. Muzika

5. Anglų k.

1 Lietuvių k..

2. Matematika

3 Anglų k.

4. Kūno kult.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Anglų k

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Kūno kult.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k

4. Anglų k.

5. Tikyba

Antradienis 1. Lietuvių k.

2.Tikyba

3. Matematika

4. Dailė ir technol.

5. Muzika

1. Tikyba

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kult.

5. Dailė ir technol.

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Tikyba

4. Pasaulio paž.

5. Kūno kult.

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Tikyba

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Tikyba

 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kult.

5. Dailė ir tech.

Trečiadienis 1. Matematika

2. Kūno kult.

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Kūno k.(šok.)

5. Muzika

1. Matematika

2. Anglų k

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Anglų k.

5 Kūno kult.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Kūno kult.

4. Lietuvių k.

5. Anglų k .

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Anglų k.

4. Kūno kult.

5. Muzika

Ketvirtadienis 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Kūno kult.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Kūno kult.

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Kūno kult.

1.  1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech.

Penktadienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Kūno kultūra

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k

3. Dailė ir technol.

4. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k

3. Matematika.

4. Muzika.

5. Kūno k.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Dailė ir technol.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Kūno kult.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                     Janė Gudžiauskienė