Pailgintos dienos grupių auklėtojos

Jūratė Norkevičienė jurnork@gmail.com

Gintarė Raškauskienė gintare.raskauskiene@emokykla.lt

Diana Pupininkienė diana.pupininkiene@emokykla.lt