Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė

Laima Kelmelienė kelmeliene.laima@emokykla.lt

Logopedė

Rasa Levickienė levickiene.rasa@emokykla.lt