Pagalba mokiniui

Remiantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, prevencinio darbo grupė ir specialaus ugdymo komisija vadinasi Vaiko gerovės komisija (VGK). Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos planas 2016-2017 m. m.

 Lazdijų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ Vaiko gerovės komisija:

Janė Gudžiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

Astutė Stankevičienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja-metodininklė – komisijos narė;

Rasa Levickienė, logopedė – komisijos narė;

Laima Kelmelienė, socialinė pedagogė – komisijos narė;

Asta Puniškienė, psichologė – komisijos narė;

Edita Stanulienė, specialioji pedagogė metodininkė – komisijos narė;

Rūta Kalėdienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja – komisijos narė.

Diana Pupininkienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja – komisijos sekretorė.