Pabūkime kartu…

Sušilkim prie žmogiškumo – šv. Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

Advento vakarais visa šeima susėsdavo kartu, dirbdavo įvairius darbus, pasakodavo įvairias pasakas, burdavo, žaisdavo.

Kad neprailgtų laikas belaukiant šv. Kalėdų, 4b klasės mokiniai gruodžio 18 d. (trečiadienį) pasikvietė priešmokyklinės grupės vaikučius ir jų auklėtoją pažaisti adventinių žaidimų.  Sugužėjo į salę didelis būrys vaikų. Labai smagu buvo žaisti, šokti ratelius. Ketvirtokai noriai mokė būsimus pirmokus įvairių žaidimų, ratelių. Žaidimų ir ratelių mokė ne tik ketvirtokai. Priešmokyklinės grupės vaikai išmokė ir ketvirtokus žaisti savo mėgstamiausią  žaidimą.  O tų žaidimų tiek, kad  per kelis vakarus neišžaisi. O kadangi dar laiko iki šv. Kalėdų yra, nutarė visi vaikai namuose pažaisti žaidimus, pamokyti tėvelius, mamytes, brolius ir sesutes.

Smagiai praleidus laiką,  vis dar nesinorėjo skirtis. Pabaigoje vieni kitiems pasakė malonius žodžius, linkėjimus. Už  gražius žaidimus, ratelius  Nykštukas pavaišino saldainiais.

Dar lyg ir anksti buvo skirstytis. Bet ką padarysi- viskam ateina pabaiga.

Susikaupkim, apmąstykim padarytus darbus, būkime geri vieni kitiems. Tada gal ir Kalėdų senelis aplankys.

Vyresnioji mokytoja Vilma Čepanonienė