Pabūkime kartu su savo seneliais

Mokykla- darželis „Vyturėlis“ yra partneriai ir dalyvauja COMENIUS projekte „AŠ MYLIU SAVO SENELIUS“. Paraišką pateikė mokykla iš Samsuno miesto Turkijos Respublikos. Kiti šio projekto partneriai yra iš Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Bulgarijos. Comenius projekto pagrindinis tikslas yra sukurti  ilgalaikę  tarptautinę draugystę pasauliniu mastu, dalintis nacionalinėmis ir tradicinėmis vertybėmis, pagerinti bendravimo užsienio kalba įgūdžius, sumažinti susvetimėjimą tarp senelių ir anūkų bei pagerinti jų bendravimą. Seneliai projekto dalyvių šalyse turi didelę įtaką vaikų asmenybėms formuotis. Jie  turi daug žinių ir patirties, vaikai išmoksta daugybę dalykų iš senelių.

Visos projekto veiklos finansuojamos  iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Viena iš projekto veiklų – dainuoti senelių jaunystės dainas. Seneliai, vaikų paprašyti, prisiminė jaunystėje dainuotas dainas, bei mokė jas dainuoti savo anūkus.  Tačiau tai tik darbo pradžia. Juk dainas reikia įrašyti ir paruošti kompaktinę plokštelę, kad galėtume savo dainuojamosios tautosakos paveldu pasidalinti su projekto partneriais užsienyje.

Seneliai, palikę savo darbus, skubėjo į mokyklą-darželį „Vyturėlis“, kad galėtų pasidalinti savo dainomis ir padaryti jų įrašą. Juk labai smagu dainuoti kartu su anūkais, perduoti jiems savo patirtį, papasakoti apie savo jaunystę.

Kovo 22 dieną planuojame organizuoti vakaronę „Pabūkime kartu“, į kurią kviesime ateiti vaikus su tėveliais ir seneliais. Vakaronės metu prisiminsime senelių dainuotas dainas, šoktus šokius, ratelius. Mūsų tikslas – pabūti visiems kartu, pasimokyti vieniems iš kitų, drauge pasilinksminti.