Neformaliojo švietimo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2018 m. vasario 5 d.

įsakymu Nr.VYTV1-6

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 M.M.

 

Būrelio pavadinimas Būrelio vadovas  Klasės Savaitės dienos Laikas val. Kur vyksta
Klubas „Būk kūrybiškas“

 

Janė Gudžiauskienė 1–4 klasės Pirmadienį

Penktadienį

12.45–13.30

13.40–14.25

12.45–13.30

4 klasėje

 

2 klasėje

Žinai žodį-rasi kelią Rūta Kalėdienė 4 klasė Penktadienį 12.00–12.45 3 klasėje
Sporto būrelis Vilma Čepanonienė 2–4 klasės Pirmadienį 13.00–13.45 Salėje, kieme
Ramunė Gervelienė 1a, 1b klasės Ketvirtadienį 12.10–12.45 Salėje, kieme
Kalbos mylėtojų klubas Jūratė Cibulskienė 1a, 1b klasės Penktadienį 11.20–11.55 1a klasėje
Knygos bičiulių klubas Ramunė Gervelienė 1a, 1b klasės Penktadienį 11.20–11.55 1b klasėje
Smalsučių klubas Gitana Kolkienė 2a, 2b klasės Pirmadienį 13.00–13.45 4a klasėje
Tautiniai šokiai Gitana Kolkienė 3–4 klasės Antradienį Ketvirtadienį 13.00–13.45

13.00–13.45

salėje

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Janė Gudžiauskienė