Neformaliojo švietimo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V1-51

LAZDIJŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VYTURĖLIS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 m.

 

Būrelio pavadinimas Būrelio vadovas  Klasės Savaitės dienos Laikas val. Kur vyksta
Klubas „Būk kūrybiškas“

 

Janė Gudžiauskienė 1-4 klasė Pirmadienį

 

Penktadienį

12.45-13.30

13.40-14.25

12.45-13.30

4 klasėje

 

2 klasėje

Etninės kultūros būrelis Janė Gudžiauskienė 2-4 klasės Penktadienį 13.40-14.25 4 klasėje
Žinai žodį-rasi kelią Rūta Kalėdienė 4 klasė Penktadienį 12.00-12.45 3 klasėje
Sporto būrelis Vilma Čepanonienė 2-4 klasės Pirmadienį 13.00-13.45 Salėje, kieme
Ramunė Gervelienė 1a, 1b klasės Ketvirtadienį 12.10-12.45 Salėje, kieme
Kalbos mylėtojų klubas Jūratė Cibulskienė 1a, 1b klasės Penktadienį 11.20-11.55 1a klasėje
Knygos bičiulių klubas Ramunė Gervelienė 1a, 1b klasės Penktadienį 11.20-11.55 1b klasėje
Smalsučių klubas Gitana Kolkienė 2a, 2b klasės Pirmadienį 13.00-13.45 4a klasėje
Tautiniai šokiai Gitana Kolkienė 3-4 klasės Antradienį Ketvirtadienį 13.00-13.45

13.00-13.45

salėje

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Janė Gudžiauskienė