Neformaliojo švietimo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.

Įsakymu Nr. VYTV1-57

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2018-2019 M.M.

 

Būrelio pavadinimas Būrelio vadovas Klasės Savaitės dienos Laikas val. Kur vyksta
Klubas „Pasakų pasaulyje“ Rūta Kalėdienė 1-4 klasė Trečiadienį

Ketvirtadienį

Penktadienį

12.00-12.35

11.10-11.45

11.10-11.45

 

1 klasėje

Robotikos būrelis Vilma Čepanonienė

Asta Slančiauskienė

1-2 klasės

 

3-4 klasės

Antradienį

 

Antradienį

13.10-13.55

14.00-14.45

13.10-13.55

14.00-14.45

 

4b

klasėje

Klubas „Žaliasis pasaulis“ Ramunė Gervelienė 1-2 klasės Ketvirtadienį 12.55-13.40

 

2b klasėje
Sporto būrelis Gitana Kolkienė 3-4 klasės Pirmadienį

Ketvirtadienį

12.55-13.40

12.00-12.45

Salėje, kieme
Ramunė Gervelienė 1-2 klasės Pirmadienį

Trečiadienį

12.55-13.45

12.00-12.45

Salėje, kieme