Mokytojų išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką

Vykdant etninės kultūros projektą „Iš senolių skrynios“, kurį finansuoja Lazdijų rajono savivaldybė, rugsėjo 26 dieną Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ mokytojos vyko į Dzūkijos nacionalinį parką, kur gilino pažintinės mokinių veiklos organizavimo galimybes. Čia dalyvavo kulinarinio paveldo edukacijoje – mokėsi kepti marcinkoniškių bandas. Vėliau vyko į Musteikos kaimą, kur susipažino su drevine bitininkyste bei dalyvavo grikiarovio šventėje. Džiugu, kad mokytojos turėjo galimybę plėsti savo etnokultūrinį pažinimą, o įgytą patirtį galės perteikti savo mokiniams.

Mokytoja Jūratė Cibulskienė