Mokykloje – tradicinė Sporto šventė

(skirta vaikų ginimo dienai paminėti)

„Sportas mus išlaisvina“ (autorius nežinomas)

Mūsų mokykloje jau tapo tradicija kiekvienų mokslo metų pradžioje ir pabaigoje organizuoti mokiniams Sporto šventes, kurios mokinius nuteiktų būti vikriais, judriais, gebėti laikytis komandos susitarimų ir noro siekti vis geresnių rezultatų.

Šiltą ir saulėtą vasaros pradžios dieną visi mokyklos mokiniai ir mokytojos skubėjo į miesto parką. Čia skambant nuotaikingai ir linksmai muzikai, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janė Gudžiauskienė pasveikino jaunuosius sportininkus ir palinkėjo gražios, smagios ir saugios šventės. Vyriausieji mokyklos mokiniai – tautinių šokių kolektyvas „Sukucis“ bei ritminių šokių būrelio šokėjai – šoko ir kvietė prisijungti bei pajudėti visus šventės dalyvius. Po ritminio apšilimo mokytoja Gitana Kolkienė pakvietė visus atlikti mankštos pratimus. Vėliau mokiniai susiskirstė į 6 mišrias komandas, išsirinkdami savo komandos spalvą – apyrankę.

Šventės dalyviai gavo kelionės lapus ir visos komandos pasikeisdamos keliavo į „stoteles“, kuriose atlikdavo įvairias judriąsias užduotis.

Vaikai buvo ypač draugiški, linksmi, vikrūs ir motyvuoti. Visos komandos siekė bendro tikslo – kuo geriau atlikti užduotis.

O smagiausia visoms komandoms buvo tada, kai buvo paskelbti rezultatai – nugalėjo draugystė ir gera nuotaika. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janė Gudžiauskienė visų klasių sportininkams įteikė padėkas už dalyvavimą Sporto šventėje ir palinkėjo visiems vasarą kuo daugiau judėti, sportuoti, būti gryname ore, nes judėjimas – sveikatos pagrindas.  Po tokių palinkėjimų šventės dalyviai dar neskubėjo skirstytis, – linksmai drauge šoko ir sukosi muzikos ritmu.

Pradinių klasių mokytojos Gitana Kolkienė, Ramunė Gervelienė,