Mokykla- darželis dalyvauja COMENIUS projekte ,,AŠ MYLIU SAVO SENELIUS“

Comenius mokyklų partnerystės– tai mokyklų bendradarbiavimo projektai, kurie bendrai veiklai jungia mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai turi progą pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi ir naujoviškomis mokymo praktikomis.
Mūsų mokykla- darželis kaip partneriai dalyvauja COMENIUS projekte ,,AŠ MYLIU SAVO SENELIUS“ . Paraišką pateikė mokykla iš Samsuno miesto Turkijos Respublikos. Kiti šio projekto partneriai yra iš Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Bulgarijos. Comenius projekto pagrindinis tikslas yra sukurti  ilgalaikę  tarptautinę draugystę pasauliniu mastu Projekto dalyvių  tikslas yra dalintis nacionalinėmis ir tradicinėmis vertybėmis, pagerinti bendravimo užsienio kalba įgūdžius. Seneliai projekto dalyvių šalyse turi didelę įtaką vaikų asmenybėms formuotis. Jie  turi daug žinių ir patirties, vaikai išmoksta daugybę dalykų iš senelių. Vykdydami  veiklas išsiaiškinsime, ar taip yra  visose šalyse. Mūsų mokiniai su kitų šalių vaikais galės diskutuoti apie kultūrinį ir kasdieninį gyvenimą, patobulins savo asmeninius bendravimo ir kalbos įgūdžius.
Kitas mūsų tikslas – sumažinti susvetimėjimą tarp senelių ir anūkų bei pagerinti jų bendravimą. Mokiniai ne tik išmoks senelių dainas, žaidimus, pažins jų žaislus bei jų ankstesnį gyvenimą, bet taip pat turės galimybę pasidalinti tomis vertybėmis su kitomis šalimis. Projekto rezultatai bus paskelbti specialioje projekto svetainėje, mūsų mokyklos svetainėje, spaudoje.  Projekto dalyvių sukurti gaminiai bus video medžiaga, kompaktiniai diskai, nuotraukos ir žaislai. Galutinis produktas bus lankstinukas ir kompaktinis diskas.
Pagrindimas
Šio projekto metu mokiniai dalinsis daugybe dalykų, tokių kaip dainos, pasakojimai, žaislai, paveikslai, kompaktiniai diskai, video medžiaga, žaidimai su seneliais, ir šiuo būdu jie turės galimybę susipažinti su senelių praeitimi, gyvenimu. Jie pasidalins visu tuo ir su kitomis šalimis. Mūsų mokyklos norėtų atverti langą į Europą, kad padėtų mokiniams, dalyvaujantiems projekte, išsaugoti sąmoningumą ir kultūrinį palikimą, sumažinti atotrūkį tarp tautų.
Šiame projekte turime tikslą pristatyti mokinius ne tik kaip turkus, bulgarus, lietuvius, bet ir kaip to paties pasaulio vaikus, norime vystyti pastovią draugystę. Mes gerbiame žmogaus teises ir demokratiją, skatiname toleranciją ir pagarbą žmonėms bei kultūroms.
Įgyvendinus šį projektą  išaugs mokinių pasitikėjimas savimi ir savigarba, nes jie bus įtraukti į veiklas ir bendraus užsienio kalba,  taip pat bus labiau motyvuoti dalyvauti kituose Europiniuose projektuose, kurie  praplės jų akiratį.
Konkretūs partnerystės tikslai:

 • Sukurti tarptautinės draugystės atmosferą;
 • Pagerinti mokinių asmeninę, kultūrinę, tautinę savigarbą.
 • Paskatinti projekto komandas  parodyti savo asmeninius įgūdžius;
 • Apsikeisti projekto partnerių kultūriniais ypatumais;
 • Sumažinti susvetimėjimą tarp senelių ir anūkų naudojant IKT;
 • Įsitikinti, kad mokiniai žino savo kultūrinį paveldą ir leisti mokykloms -partnerėms pažinti vieniems kitų kultūras;
 • Diskutuoti ir išskirti nacionalines, regionines, socialines šalių dalyvių pažiūras ir skirtumus;
 • Išsaugoti senelių dainas, žaidimus, žaislus, vaidinimus ir kt., kurie eina užmarštin;
 • Padidinti bendravimą tarp vaikų ir jų senelių;
 • Atkreipti mokinių dėmesį į atotrūkį tarp kartų;
 • Padėti jauniems žmonėms išsiugdyti pagrindinius gyvenimo įgūdžius ir kompetencijas būtinas jų asmenybėms, aktyviai europietiškai pilietybei vystytis;

Ryšiai su ugdomuoju procesu:

 • Užsienio kalba: Projektas padės ir paskatins mokinius ir mokytojus išmokti bei pagerinti anglų kalbą. Tai suteiks galimybę mokiniams tobulinti anglų kalbos įgūdžius.
 • Muzika: Projektas paskatins mokinius ieškoti  senelių dainų ir tradicinių folklorinių šokių bei atlikti juos.
 • Istorija: Mokiniai nagrinės savo pačių bei jų partnerių šaknis.
 • Kūno kultūra: Projektas paskatins mokinius atlikti senelių žaidimus ir  pristatys juos kitoms šalims.

Pasiruošimas:
Prieš pradedant projektą,  bus atlikta  apklausa ar pasikalbėta su mokiniais, aptarta, kokie yra jų lūkesčiai ir susidomėjimas kultūriniais ir istoriniais skirtumais, susijusiais su projekto tema. Surinkta informacija bus ypač naudinga mokytojams, tam, kad sužinotų kaip planuoti globalizacijos temą. Mokyklų kolektyvai turės galimybę pamatyti skirtingus pedagoginius (ugdymo) metodus ir mokyklos valdymo principus.
Poveikis mokiniams

 • Pažins kultūrinius skirtumus;
 • Supras europietiškų kultūrų, kabų ir vertybių įvairovę;
 • Pagerins kalbos vartoseną ir kalbos kompetencijas, nes susidurs su realiomis bendravimo situacijomis. Šis faktas motyvuos mokinius ir paskatins mokytis užsienio kalbų.
 • Išmoks įvairiais metodais rinkti informaciją apie kitas šalis.
 • Pagerins savo socialinius įgūdžius projekto susitikimų metu.
 • Išmoks pagarbiai elgtis su suaugusiais.
 • Ugdysis savarankiškumą bei savigarbą.

Šiam projektui įgyvendinti Europos Komisija skyrė 21 000 eurų. Projektas  bus vykdomas  2012-2014 metais.
Visos veiklos finansuojamos  iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

COMENIUS projekto dalyvių logotipai: