Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai

Kovo 10 d. mūsų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis‘‘ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikučiai savo grupėse minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Vaikai su pedagogėmis giedojo himną, deklamavo eilėraščius, dainavo pačias gražiausias daineles Lietuvai. Pedagogės priminė ugdytiniams kuo mums brangi Tėvynė, kodėl reikia gerbti jos istoriją, papročius ir tradicijas.

Šventės proga vaikučiai su tėveliais Lietuvai dovanojo darbelius, iš kurių surengėme parodą ,,Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai‘‘.

Asta Azlauskienė ir Odeta Jaciunskienė, auklėtojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą