Ten miške, kur eglės ošia,

Po pušim sena, sena

Buvo meškinas Rudnosis,

Rudnosienė – jo žmona.

Ir turėjo jie meškiuką,-

Rudnosiuką, kaip ir jie…

 

Ar galite patikėti, kad Vytės Nemunėlio poemai „Meškiukas Rudnosiukas“ 84 metai? Pirmąkart ji išleista 1939 metais.

Gegužės 19 dieną mokyklos-darželio „Vyturėlis“ bibliotekininkė Edita Karsokienė organizavo literatūrinę valandėlę „Kiškučių“ priešmokyklinės grupės vaikams. Vaikams šį kūrinėlį garsiai skaitė bibliotekininkė, o smagią draugiją mažiesiems palaikė iš namų atsinešti jų pliušiniai meškučiai.

Skaitėme, daug diskutavome, dainavom meškučio daineles, vaikai atliko užduotėles ir kūrybinius darbelius. Buvo smagu beskaitant suprasti,  jog gauruotasis herojus dažnai elgiasi taip, kaip tu, mėgsta ar nemėgsta to

paties kaip ir tu, klysta, mokosi iš savo klaidų. Pasidžiaugėme knygutės aktualumu: joje telpa  ir draugiški šeimos santykiai, ir sveikos gyvensenos, ir saugaus elgesio likus vienam namuose pamokėlės, ir pažintis su mišku, jo gyventojais, ir gyvenimiškumo pamokos. Tad galime tvirtinti, kad knygutės turinys pasitarnavo ir skaitymo, ir kalbos ugdymo, ir gyvenimiškumo pamokoms. O svarbiausia-meškutis kvietė skaityti, ir vaikai pažadėjo stropiai mokytis raideles, o rudenį , jau kaip tikri skaitytojai, ateiti į biblioteką knygučių.

 

Bibliotekininkė Edita Karsokienė