Lazdijų mokykla – darželis „Vyturėlis“ kuria BMT -3 „tinkliuką“

“Atsakomybė už sėkmę taip pat 
priklauso nuo vidinės žmogaus 
atsakomybės, bet ją sustiprina 
kolegiškas buvimas drauge.”
                                                        D. Finkas

Lazdijų mokykla – darželis „Vyturėlis“ 2010-2012 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Utenos švietimo centro įgyvendinamame ESF projekte „Besimokančių mokyklų tinklai -3“. Projekto metu buvo siekiama sukurti sąlygas BMT mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas bei gerinti ugdymo/si kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymo motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas.
2012 m. birželio mėnesį baigiamojoje projekto sesijoje buvo iškelta idėja savo mokyklos iniciatyva BMT-3 mokymuose įgytą medžiagą ir konkrečius patarimus pritaikyti kuriant savo „tinkliuką“, ieškant  bendraminčių, norinčių rasti ir spręsti mokyklos veiklą tobulinančias problemas. Kadangi jau nuo seno turime puikius bendradarbiavimo partnerius – Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Birštono gimnazija bei Birštono vienkiemio darželis – mokykla – pirmiausiai pasiūlėme prie mūsų „tinkliuko“  prisijungti kolegas iš šių mokyklų.
Pirmasis „tinkliuko“ susitikimas – seminaras „ BMT-kelias identifikuoti ir spręsti mokyklos bendruomenės problemas”  įvyko paskutiniąją spalio dieną mūsų mokykloje. Seminarą vedė mūsų mokyklos BMT-3 komandos narės: Janė Gudžiauskienė,  Aušra Tamkevičienė, Vilma Čepanonienė, Danutė Puodžiūnienė, Rūta Kalėdienė bei Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytoja Nijolė Amšiejienė. Seminaro metu buvo pasidalinta patirtimi  sprendžiant mokykloje iškylančias problemas, mokomasi problemas identifikuoti, išgryninti bei planuoti tolimesnį problemos sprendimo kelią. Mokyklų komandos labai noriai įsijungė į seminaro veiklą, dirbo grupėmis ir kolegėms pristatė savo mokyklos išgrynintą  problemą. „Tinkliuko“ mokyklos nutarė patobulinti seminaro metu sudarytą problemos sprendimo planą, jį įgyvendinti ir sekančio  susitikimo, įvyksiančio vasaros pradžioje, metu pristatyti, kaip sekėsi šias problemas spręsti.
Po seminaro mokykloje „tinkliuko“ partnerius pakvietėme į  Lazdijų krašto muziejų, kur svečiai susipažino su muziejaus ekspozicija bei dalyvavo muziejininkų vedamoje edukacinėje veikloje.
Mūsų mokyklos komanda džiaugiasi suradusi bendraminčių, kurie pasiryžę ir ateityje bendrauti, dalintis savo idėjomis ir patirtimi, sprendžiant mokyklose iškylančias problemas.