Laisvės gynėjų dienos paminėjimas mokykloje-darželyje „Vyturėlis“

Kiekvienais metais mokykla-darželis Vyturėlis“ prisijungia prie organizuojamos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos tikslas – prisiminti ir paminėti Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, pagerbti žuvusius kovoje už laisvę.

Mokykla-darželis tradiciškai šią dieną minėjo tylos minute, o languose degė žvakės, kaip atminties simbolis. Mokytojos stengėsi perteikti tos istorinės dienos atmosferą savo ugdytiniams. 4 b klasės mokiniai patys rinko medžiagą apie sausio 13–osios įvykius, o šiandien pristatė savo surinktą informaciją klasės draugams.

Socialinė pedagogė Laima Kelmelienė