Kryptingo meninio ugdymo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2018 m. vasario 5 d.

įsakymu Nr.VYTV1-6

 

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 M.M.

 

BŪRELIO PAVADINIMAS MOKYTOJO

VARDAS, PAVARDĖ

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
DAILĖS

BŪRELIS

Ala

Dumbliauskienė

 

 

 

Jūratė Baranauskienė

1 klasei

12.15–12.45

1b klasėje

2–4 klasei

13.00–13.45

 

 

 

 

 

 

 

1 klasei

12.15–12.45

1b klasėje

24 klasei

13.00–13.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikim. Gr „Kiškučiai“

8.40–9.15

Ikim. gr. „Paukšteliai“

9.20–9.55

Priešm. gr. „Pelėdžiukai“

10.00–10.30

 
KERAMIKOS

BŪRELIS

Jūratė Baranauskienė       14 klasei

13.00–13.45

13.55–14.40

 
ESTRADINIS

DAINAVIMAS

GRUPĖ ,,ČIK ČIRIK“

Asta

Slančiauskienė

Priešm. gr

14.00–14.35

Priešm.gr.

Ikim. gr.

15.30–16.05

Priešm.gr.

 
BERNIUKŲ

CHORAS

Asta

Slančiauskienė

14 klasei

14.00–14.45

salėje

  14 klasei

14.00–14.45

salėje

14 klasei

14.00–14.45 (1 kartą per dvi savaites)

salėje

AKOMPONAVI

MAS BERNIUKŲ CHORUI

Rima Vekterienė  

 

 

14 klasei

14.00–14.45

salėje

                                    
LIAUDIES ŠOKIŲ BŪRELIS Gitana Kolkienė 24 klasei

13.50–14.35

salėje

24 klasei

13.50–14.35

salėje

 
ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS Jūratė Cibulskienė 14 klasei

12.10–12.55

13.00–13.45 (1 kartą per dvi savaites)

2 klasėje

14 klasei

12.10–12.55

2 klasėje

ŽAIDŽIU, DAINUOJU,  VAIDINU ANGLIŠKAI Rasa Kardokienė 1b klasė

12.15–12.50

1 klasėje

Priešm. gr.

10.45–11.20

1b klasė

12.15–12.50

1 klasėje

 

1a klasė

12.15–12.50

1 klasėje

1a klasė

12.15–12.50

1 klasėje

DAINAVIMO GRUPĖ „VYTURIUKAI“ Eglė Malinauskienė 24 klasei

13.05–13.50

1b klasėje

24 klasei

13.50–14.35

1b klasėje

1 klasei

12.25–13.00

1b klasėje

1 klasei

11.05–11.40

11.45–12.20

1b klasėje

 

24 klasei

12.25–13.10

13.15–14.00

1b klasėje

SOLINIS DAINAVIMAS Eglė Malinauskienė 1 klasei

12.25–13.00

1b klasėje

    24 klasei

13.05–13.55

1b klasėje

 
TEATRAS „VYTURĖLIS“ Aušra Tamkevičienė

 

 

2 klasei

13.00–13.45

2klasėje

 

2 klasei

13.00–13.45

2klasėje

 

 
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „AŠ PATS“ Jūratė Norkevičienė 24 klasei

12.00–12.45

 

Ikim. ir priešm.gr.

11.00–11.30

Ikim. ir priešm.gr.

11.00–11.30

24 klasei

12.00–12.45

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                               Janė Gudžiauskienė