Meninio ugdymo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2019 m. spalio 7  d.

įsakymu Nr. VYTV1-128

MENINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M.

 

BŪRELIO PAVADINIMAS MOKYTOJO

VARDAS, PAVARDĖ

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Dailės

būrelis

„Spalvų žaismas“

Jūratė Baranauskienė 2-4 kl.

13.00-13.45

1 kl.

13.55-14.40

    „Paukštelių“ gr.

9.20-9.55

„Voveriukų“ gr.

10.00-10.35

 
Dailės

būrelis

„Pieškime linksmai“

Virginija Krokininkaitė-Jarutienė     „Ežiukų“ gr.

9.20-9.55

„Ežiukų“ grupėje

„Nykštukų“ gr.

10.05-10.40

„Nykštukų“ grupėje

   
Keramikos

būrelis

Jūratė Baranauskienė       2-4 kl.

13.00-13.45

1 kl.

13.55-14.40

 
Dainavimo būrelis

 

Asta

Slančiauskienė

    „Boružiukų“ gr.

8.40-9.15

Salėje

Priešmok. gr.

9.15-9.50

Salėje

   
Berniukų

choras

Asta

Slančiauskienė

Priešmok. gr.

1-4 kl.

14.00-14.45

Salėje

  Priešmok. gr.

1-4 kl.

14.00-14.45

Salėje

   
Akomponavimas berniukų chorui Rima Vekterienė     14.00-14.45

Salėje

   
Tautinių šokių būrelis Gitana Kolkienė   1 kl.

11.20-11.55

12.05-12.40

Salėje

  1 kl.

12.05-12.40

Salėje

 
Akomponavimas tautinių šokių būreliui Asta

Slančiauskienė

  11.20-11.55

Salėje

  12.05-12.40

Salėje

 
Folkloro būrelis „Dzūkuciai“ Jūratė Cibulskienė 3 kl.

13.00-13.45

13.55-14.40

3a klasėje

    3 kl.

13.00-13.45

3a klasėje

 
Žaidžiu, dainuoju, vaidinu, kuriu Virginija Krokininkaitė-Jarutienė „Paukštelių“ gr.

11.25-12.00

„Paukštelių“ grupėje

„Voveriukų“ gr.

12.35-13.10

„Voveriukų“ grupėje

  „Paukštelių“ gr.

8.40-9.55

„Paukštelių“ grupėje

„Voveriukų“ gr.

12.35-13.10

„Voveriukų“ grupėje

   
Dainavimo grupė „Vyturiukai“ Eglė Malinauskienė 1 kl.

12.00-12.35

12.40-13.15

Salėje

    2-4 kl.

12.50-13.35

13.40-14.25

4 klasėje

 
Mokomoji bendrovė „Molinukas“ Jūratė Norkevičienė     3 kl.

12.00-12.45

3b klasėje

3 kl.

12.00-12.45

3b klasėje

3 kl.

12.00-12.45

3b klasėje

Kūrybinės dirbtuvės

„Aš pats“

Jūratė Norkevičienė   2 kl.

12.00-12.45

3b klasėje