Kryptingo meninio ugdymo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2017 m. rugsėjo    d.

įsakymu Nr. V1-

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 m. 

BŪRELIO PAVADINIMAS MOKYTOJO

VARDAS, PAVARDĖ

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
DAILĖS

BŪRELIS

 Ala

Dumbliauskienė

 

 

 

Jūratė Baranauskienė

1 klasei

12.15 – 12.45

1b klasėje

2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

 

 

 

 

 

 

 

1 klasei

12.15 – 12.45

1b klasėje

2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikim. gr „Kiškučiai“

8.40 – 9.15

Ikim. gr. „Paukšteliai“.

9.20 – 9.55

Priešm. gr. „Pelėdžiukai“

10. 00 – 10.30

 
KERAMIKOS

BŪRELIS

Jūratė Baranauskienė       1 – 4 klasei

13.00 – 13.45

13.55 – 14.40

 
ESTRADINIS

DAINAVIMAS

grupė ,,Čik čirik“

 Asta

Slančiauskienė

Priešm. gr

14.00 – 14.35 val.

Priešm.gr.

Ikim. gr.

15.30 – 16.05 val.

Priešm.gr.

 
BERNIUKŲ

 CHORAS

Asta

Slančiauskienė

1 – 4 klasei

14.00 – 14.45 val.

salėje

  1 – 4 klasei

14.00 – 14.45 val.

salėje

1 – 4 klasei

14.00 -1 4.45 val. (1 kartą per dvi savaites)

salėje

AKOMPONAVIMAS BERNIUKŲ CHORUI Rima Vekterienė  

 

 

1 – 4 klasei

14.00 – 14.45 val.

salėje

 
LIAUDIES ŠOKIŲ BŪRELIS Gitana Kolkienė 2 – 4 klasei

13.50 – 14.35

salėje

2 – 4 klasei

13.50 – 14.35

salėje

 
ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS Jūratė Cibulskienė 1 – 4 klasei

12.10 – 12.55val.

13.00 – 13.45 val.

2 klasėje

1 – 4 klasei

12.10 – 12.55val.

13.00 – 13.45 val.

2 klasėje

ŽAIDŽIU, DAINUOJU,  VAIDINU ANGLIŠKAI Rasa Kardokienė 1b klasė

12.15 – 12.50

1 klasėje

Priešm. gr.

10.45 – 11.20

1b klasė

12.15 – 12.50

1 klasėje

1a klasė

12.15 – 12.50

1 klasėje

1a klasė

12.15 – 12.50

1 klasėje

DAINAVIMO GRUPĖ „VYTURIUKAI“ Eglė Malinauskienė 2 – 4 klasei

13.05 – 13.50

1b klasėje

2 – 4 klasei

13.50 – 14.35

1b klasėje

1 klasei

12.25 – 13.00

1 b klasėje

1 klasei

11.05 – 11.40

11.45 -1 2.20

1 b klasėje

 

2-4 klasei

12.25 – 13.10

13.15 -14.00

1b klasėje

SOLINIS DAINAVIMAS Eglė Malinauskienė 1 klasei

12.25-13.00

1 b klasėje

    2 – 4 klasei

13.05-13.55

1 b klasėje

 
TEATRAS „Vyturėlis“ Aušra Tamkevičienė

 

2 klasei

13.00 – 13.45

2 klasėje

2 klasei

13.00 – 13.45

2 klasėje

 
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „AŠ PATS“ Jūratė Norkevičienė 2 – 4 klasei

12.00 – 12.45 val.

 

Ikim. ir priešm.gr.

11.00 – 11.30

Ikim. ir priešm.gr.

11.00 – 11.30

2 – 4 klasei

12.00 – 12.45 val.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                               Janė Gudžiauskienė