Meninio ugdymo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.

Įsakymu Nr.VYTV1-57

 

MENINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2018-2019 M.M.

 

BŪRELIO PAVADINIMAS MOKYTOJO

VARDAS, PAVARDĖ

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
DAILĖS

BŪRELIS

Jūratė Baranauskienė  

 

 

 

 

 

Priešm. gr. „Voveriukai“

9.20 – 9.55

Priešm. gr. „Pelėdžiukai“

10.00 – 10.35

1 – 4 klasei

13.00 – 13.45

14.50 – 15.35

keramikos klasėje

 
KERAMIKOS

BŪRELIS

Jūratė Baranauskienė     1 – 4 klasei

13.00 – 13.45

14.50 – 15.35

keramikos klasėje

 
BERNIUKŲ

CHORAS

Asta

Slančiauskienė

1 – 4 klasei

14.00 – 14.45

metodiniame kab.

  1 – 4 klasei

14.00 – 14.45

metodiniame kab.

 
AKOMPONAVI

MAS BERNIUKŲ CHORUI

Rima Vekterienė 1 – 4 klasei

14.00 – 14.45

metodiniame kab.

 

 

 

1 – 4 klasei

14.00 – 14.45

metodiniame kab.

                                      
TAUTINIŲ ŠOKIŲ BŪRELIS Gitana Kolkienė 2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

4 a klasėje

2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

4a klasėje

 
AKOMPONAVI

MAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ BŪRELIUI

Asta

Slančiauskienė

    2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

4 a klasėje

2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

klasėje

 
FOLKLORO BŪRELIS „DZŪKUCIAI“ Jūratė Cibulskienė 2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

RITMINIŲ ŠOKIŲ BŪRELIS Vilma Čepanonienė   1 – 2 klasei

13.00 – 13.45

4 a klasėje

  1 – 2 klasei

13.00 – 13.45

4 a klasėje

 
MENINIO SKAITYMO IR RAŠYMO STUDIJA Jūratė Cibulskienė 2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

    2 – 4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

 
ŽAIDŽIU, DAINUOJU, VAIDINU ANGLIŠKAI Virginija Krokininkaitė-Jarutienė Priešm. gr. „Voveriukai“

10.45 – 11.20

Priešm. gr. „Pelėdžiukai“

11.25 – 12.00

 

 

Priešm. gr. „Voveriukai“

8.30 – 9.05

Priešm. gr. „Pelėdžiukai“

9.10 – 9.45

DAINAVIMO GRUPĖ „VYTURIUKAI“ Eglė Malinauskienė 2 – 4 klasei

13.05 – 13.50

keramikos klasėje

Priešm. gr. „Voveriukai“

11.45 – 12.20

Priešm. gr. „Pelėdžiukai“

12.25 – 13.00

1 klasei

11.00 – 11.35

keramikos klasėje

2 – 4 klasei

13.05 – 13.50

 

2b klasė

 
SOLINIS DAINAVIMAS Eglė Malinauskienė     2 – 4 klasei

12.00 – 12.45

keramikos klasėje

 
TEATRAS „VYTURĖLIS“ Aušra Tamkevičienė

 

    2-4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

 

 

2-4 klasei

12.00 – 12.45

2 b klasėje

MENINIO SKAITYMO BŪRELIS Aušra Tamkevičienė

 

2-4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

 

2-4 klasei

13.00 – 13.45

2 b klasėje

 

     
VERSLO BENDROVĖ „MOLINUKAS“ Jūratė Norkevičienė       2 – 4 klasei

12.00 – 12.45

2 – 4 klasei

12.00 – 12.45

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

„AŠ PATS“

Jūratė Norkevičienė 1 klasei

12.00 – 12.35

1 klasei

12.00 – 12.35

LĖLIŲ TEATRAS Ramunė Gervelienė         2-4 klasei

12.00-12.45 val.