Kryptingas meninis ugdymas

Mokykla-darželis „Vyturėlis“-  meninės pakraipos švietimo įstaiga, kurioje nuo pat pirmųjų veiklos metų vyko įvairi būrelių veikla.

Šiemet iš kryptingam meniniam ugdymui skirtų valandų mokykloje –darželyje veikia šie būreliai: „Dainuokime lietuviškai“, „Senieji amatai etnokultūroje“, dailės būrelis, estradinis dainavimas (grupė „Čik čirik“), berniukų choras, liaudies šokiai, etninė kultūra, „Kaip žaisdavo mūsų senoliai“, „Žaidžiu ir kalbu angliškai“, etnografinis ansamblis, teatras ,,Vyturėlis“, tautiniai šokiai, Būrelius gali lankyti ir mokiniai, ir ikimokyklinukai bei priešmokyklinukai.

Kryptingam ugdymui iš viso skirta 40,5 val.(2,25 etato). Dirba 11 mokytojų. Būrelių vaikai aktyviai dalyvauja mūsų įstaigoje, rajone organizuojamuose, taip pat respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.