Konsultacijų grafikas

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.

Įsakymu Nr. VYTV1-57

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2018-2019 M.M.

Konsultacijos pavadinimas Klasė Savaitės dienos Laikas Mokytojas
Grupinės konsultacijos skaitymo gebėjimų gerinimui 2a

2b

4a

 

4b

Antradienį

Trečiadienį

Antradienį

 

Trečiadienį

12.00 – 12.45 val.

12.00 – 12.45 val.

12.55 – 13.40 val.

(kas antra savaitė)

12.50 – 13.35 val.

(kas antra savaitė)

Jūratė Cibulskienė

Ramunė Gervelienė

Gitana Kolkienė

 

Vilma Čepanonienė

Grupinės matematikos konsultacijos mokiniams, turintiems žemus ugdymosi pasiekimus 4a

 

4b

 

Penktadienį

 

Ketvirtadienį

12.55 – 13.40 val.

(kas antra savaitė)

12.00 – 12.45 val.

(kas antra savaitė)

 

Gitana Kolkienė

 

Vilma Čepanonienė

Grupinės konsultacijos matematikos aukštesniųjų gebėjimų ugdymui 1

 

4a

 

4b

Antradienį

 

Penktadienį

 

Ketvirtadienį

11.10-11.45 val.

(kas antra savaitė)

12.55 – 13.40 val.

(kas antra savaitė)

12.00 – 12.45 val.

(kas antra savaitė)

Rūta Kalėdienė

 

Gitana Kolkienė

 

Vilma Čepanonienė