Konsultacijų grafikas

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V1-51

LAZDIJŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2017-2018 m.

 

Konsultacijos pavadinimas Klasė Savaitės dienos Laikas Mokytojas
Lietuvių kalbos individualios ir grupinės konsultacijos 2

4

3a

Ketvirtadienį

Antradienį

Penktadienį

12.00 – 12.45 val.

13.00 – 13.45 val

12.00 – 12.45 val.

Aušra Tamkevičienė

Rūta Kalėdienė

Gitana Kolkienė

Matematikos individualios ir grupinės konsultacijos 1a

1b

3b

4

 

Pirmadienį

Pirmadienį

Penktadienį

Ketvirtadienį

11.20 – 11.55 val.

11.20 – 11.55 val.

12.00 – 12.45 val.

12.00 – 12.45 val.

Jūratė Cibulskienė

Ramunė Gervelienė

Vilma Čepanonienė

Rūta Kalėdienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                               Janė Gudžiauskienė