Konsultacijų grafikas

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. VYTV1-111

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2019-2020 M.M.

Konsultacijos pavadinimas Klasė Savaitės dienos Laikas Mokytojas
Grupinės matematikos konsultacijos mokiniams, turintiems žemus ugdymosi pasiekimus 3a

 

3b

 

Penktadienis

 

Pirmadienis

12.00 – 12.45 val.

 

12.00 – 12.45 val.

Jūratė Cibulskienė

 

Ramunė Gervelienė

Pastaba: pradinių klasių mokytojos metodininkės Aušros Tamkevičienės individualioms lietuvių kalbos konsultacijoms iš užsienio atvykusiam mokiniui skirtų konsultacijų grafikas bus tvirtinamas individualiai.