Klasės valandėlių tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.

įsakymu Nr.VYTV1-57

 

KLASĖS VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS 2018-2019

 

Klasė Savaitės dienos Valanda Kur vyksta
1 Pirmadienį 12.00 – 12.35 1 klasėje
2a Trečiadienį 12.00 – 12.45 2a klasėje
2b Antradienį 12.55 – 13.40 2b klasėje
3 Ketvirtadienį 13.00 – 13.45 3 klasėje
4a Penktadienį 12.00 – 12.45 4a klasėje
4b Trečiadienį 12.00 – 12.45 4b klasėje

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Janė Gudžiauskienė