Klasės valandėlių tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V1-51

 

KLASĖS VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS 2017-2018 M. M.

 

Klasė Savaitės dienos Valanda Kur vyksta
1a Ketvirtadienį 11.20 – 11.55 1a klasėje
1b Ketvirtadienį 11.20 – 11.55 1a klasėje
2 Trečiadienį 12.00 – 12.45 2 klasėje
3a Trečiadienį 13.00 – 13.45 3a klasėje
3b Trečiadienį 13.00 – 13.45 3b klasėje
4 Trečiadienį 13.00 – 13.45 4 klasėje

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Janė Gudžiauskienė