Smagios pirmosios dienos akimirkos iš Jaunimo sambūrio. Veikla vykdoma pagal projektą „Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“. Per žaidybines bei komandines užduotis mokiniai lavino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, papildė savo žinias apie technologijas spręsdami kvizą, atliko kūrybines užduotis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP).

Pagrindinis projekto partneris: Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

Projekto partneriai: Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Baltarusijos respublikos Gardino 7 vidurinė mokykla, Baltarusijos respublikos Gardino 5 gimnazija, Baltarusijos respublikos Oziorų vidurinė mokykla.

Planuojama bendra projekto vertė 616 359,25 eur.

Lazdijų rajono savivaldybės 28 046,14

Gardino miesto savivaldybės 22 683,82

Gardino rajono savivaldybės 10 905,97

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama 554 723,33 Eur., partnerių lėšos 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2020-03-02-2021-06-01.

#latvialithuaniabelarus #lvltby #Euinmyregion