Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ lankėsi svečiai iš Alytaus Dzūkijos mokyklos ir Birštono gimnazijos

 

Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės)

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO VERTYBĖS/NUOSTATOS, SVARBIOS MOKYTOJUI, UGDANČIAM KIEKVIENO MOKINIO KOMPETENCIJAS KLASĖJE

  • Mokyklos bendruomenė ir socialinė aplinka gali padėti stiprinti besimokančiųjų savivertę;
  • Mokytojas atsakingas už  kiekvieno savo mokinio mokymąsi;
  • Būtina identifikuoti  kiekvieno besimokančiojo stiprybes ir potencialą, geras mokytojas geba mokyti visus;
  • Mokymo principai visiems vienodi, specifinių technikų nedaug;
  • Kiekvienas mokinys gali mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

„Mokykla 2030”