Nors pandemija sutrikdė nusistovėjusią pasaulio tvarką, gyvenimas Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje nesustojo. Nepaisant sudėtingų sąlygų, bendromis šių mokyklų pastangomis sėkmingai įgyvendintos projekto ENI-LLB-2-308 „Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“ veiklos.

Pagrindinis projekto tikslas buvo efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius taikant informacines technologijas bei užsienio kalbą. Taigi, itin džiugu, kad vykdant projektą mokyklose įkūrus šiuolaikiška įranga ir baldais aprūpintas užsienio kalbų laboratorijas bei įrengus modernius robotikos kabinetus pasiekti puikūs rezultatai, o mokiniams sudarytos palankios sąlygos ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, išradingai spręsti problemas, lavinti kritinį mąstymą, stiprinti bendradarbiavimo, bendravimo bei komandinio darbo įgūdžius. Efektyvios naudos atnešė tiek gyvai, tiek virtualiai organizuoti bendri renginiai, kurių metu mokiniai įgijo svarbių šiuolaikinių kompetencijų, rungėsi užsienio kalbų ir robotikos turnyruose, susitiko jaunimo sambūryje bei stovykloje, vyko į pažintines edukacines ekskursijas į aukštųjų technologijų parkus. Mokytojai bei socialiniai darbuotojai gilino įgūdžius mokytojų mokymuose, dalijosi gerąja patirtimi bei parengė užsienio kalbų ir robotikos bendras metodologijas. Šis projektas naudingas tuo, kad atsiradus naujų ir įdomių erdvių mokymuisi lavėjo mokinių kūrybiškumas, gerėjo mokymosi rezultatai ir tarpusavio bendravimas, taip pat mažėjo vaikų socialinė atskirtis. Be to, vykdant projektą stiprėjo bendradarbiavimas tarp Lazdijų rajono ir Gardino miesto bei Gardino rajono švietimo įstaigų. Tikimasi, kad sėkmingas bendradarbiavimas tęsis, o mokyklos bus atviros pokyčiams bei naujovėms, kurie užtikrins įdomų mokymosi procesą bei gerins mokymosi rezultatus.

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Pagrindinis projekto paramos gavėjas: Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

Paramos gavėjai: Lazdijų mokykla- darželis ,,Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Baltarusijos Respublikos Gardino7-oji vidurinė mokykla, Baltarusijos Respublikos Gardino 5-oji gimnazija, Baltarusijos Respublikos Oziorų vidurinė mokykla.

Planuojama bendra projekto vertė – 616 359,25 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama – 554 723,33 Eur, paramos gavėjų lėšos – 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-02-2021-12-01.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis‘‘ ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.