INFORMACIJA TĖVELIAMS, GLOBĖJAMS!

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.  5TS-586 „Dėl antkainio nustatymo Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, teikiančiose maitinimo paslaugas‘‘:

  1. Nustatyti 25 proc. antkainį, 1-4 klasių mokiniams, perkantiems pietus ir pavakarius Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis‘‘ valgykloje nuo 2021 metų sausio 1 d.
  2. Netaikyti antkainio mokiniams, valstybės nustatyta tvarka gaunantiems nemokamą maitinimą ir mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
  3. Nuo 2021 m. sausio 1 d.

Pietūs – 1,53 eur.
Pavakariai – 0,56 eur.

Mokyklos administracija