Informacija tėvams dėl priešmokyklinio, pradinio ugdymo šeimoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgiant į Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504 nutarimu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus patvirtinta, kad Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ padės tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymą ir reikalingus dokumentus teikia Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas Astai Labalaukienei nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Tvarkos aprašas dėl ugdymo šeimoje