Ikimokyklinis ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6 metų).
Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdo lopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai ar kt.
Kaip vaikai priimami į ikimokyklinio ugdymo įstaigas? Kas nustato priėmimo sąlygas?
Priėmimo tvarką nustato įstaigos steigėjas – savivaldybė (ar kitas steigėjas, jei darželis nevalstybinis). Pagrindinė nuostata priimant vaikus – ikimokyklinio ugdymo įstaiga turi būti kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos.
Ką turi daryti tėvai, norintys pradėti leisti vaiką į darželį? Pirmiausia – parašyti prašymą ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovui. Prieš vaikui pradedant lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę, pasirašoma dvišalė sutartis tarp tėvų (globėjų) ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
Kas nustato, kiek reikia mokėti už darželį? Steigėjas (savivaldybė ar kitas steigėjas). Tėvai paprastai moka už vaikų maitinimą darželyje.
Kam gali būti taikomos lengvatos? Daugiavaikėms šeimoms (kuriose auga trys ir daugiau vaikų), taip pat jei vienas iš tėvų yra mokinys, studentas (kuris mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje) ar atlieka karinę tarnybą arba jei vaiką augina vienas iš tėvų, mokestis sumažinamas 50%. Darželio steigėjas (savivaldybės taryba) turi teisę nustatyti ir kitas lengvatas ar mokesčius už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS